Tijd voor  een nieuwe spelregelvraag van de week, de 299e op een rij! Maar eerst het antwoord op de vraag van vorige week. Dat had C moeten zijn: Het betreft hier een wisselspeler. Na onderbreking van het spel zal de scheidsrechter betrokken wisselspeler wegzenden door het tonen van de rode kaart. De spelhervatting is een indirecte vrije schop en de plaats van spelhervatting is daar waar de bal was op het moment van onderbreken.

Wil je alle eerdere wekelijkse spelregelvragen (en de antwoorden) teruglezen? Klik dan hier.

Spelregelvraag van de week (15 april 2016):

Bij een inworp gaat een speler van partij B vlak voor de ingooiende speler van partij A staan. Hij springt omhoog op het moment dat de inworp correct wordt genomen en de bal bij een medespeler van partij A terecht komt. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Hij laat doorgaan.

B. Hij fluit af, toont de speler van partij B een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop.

C. Hij fluit af, toont de speler van partij B een gele kaart en laat de inworp overnemen.

D. Hij fluit af, toont de speler van partij B een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.

Wat is volgens jou het juiste antwoord? Laat het onderstaand d.m.v. een reactie weten!