Tijd voor  een nieuwe spelregelvraag van de week, maar eerst het antwoord op de vraag van vorige week. Dat had C moeten zijn:  voor het zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team completeren, dient genoemde wisselspeler de gele kaart te worden getoond. De scheidsrechter onderbreekt het spel als hij bemerkt dat deze wisselspeler zonder toestemming is gaan deelnemen aan de wedstrijd en het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was, toen de scheidsrechter het spel onderbrak.  

Wil je alle eerdere wekelijkse spelregelvragen (en de antwoorden) teruglezen? Klik dan hier.

Spelregelvraag van de week (13 mei 2016):

Er moet een vrije schop worden genomen omdat een speler zijn tegenstander vasthoudt binnen het doelgebied. Waar dient deze vrije schop nu genomen te worden?

A. Vanaf elk willekeurig punt gelegen binnen die helft van het doelgebied waar de overtreding is begaan of vanaf de strafschopstip.

B. Vanaf die lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn en wel vanaf de plek, die het dichtst gelegen is bij de plaats waar de overtreding plaatsvond of vanaf de strafschopstip.

C. Vanaf elk willekeurig punt gelegen binnen het doelgebied of vanaf de strafschopstip.

D. Vanaf de strafschopstip.

Wat is volgens jou het juiste antwoord? Laat het onderstaand d.m.v. een reactie weten!