Op deze mooie vrijdag is het tijd voor de 570e achtereenvolgende spelregelvraag van de week. Grote hulde aan Klaas Smith, die alle vragen en antwoorden heeft verzorgd! Het antwoord op de vraag van vorige week had C moeten zijn: zie regel 16 , pagina 69, onder 2. De bal is niet meer in het spel als deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is gekomen. Zodra de bal getrapt is en beweegt en de tegenstanders zich op dat moment buiten het strafschopgebied bevonden, verloopt alles correct. Nu maakt de verdediger in zijn strafschopgebied een overtreding. Een schouderduw terwijl de bal niet binnen speelbereik is, is gelijk aan het duwen van een tegenstander, waarvoor de straf een directe vrije schop is of in deze situatie dus een strafschop.

Bekijk hier alle spelregelvragen + antwoorden van dit jaar.

Spelregelvraag van de Week (11 juni 2021)

Een speler van team A maakt ter hoogte van de middencirkel een onbesuisde overtreding op zijn directe tegenstander. De scheidsrechter fluit, kent een directe vrije schop toe en wil de overtreder een gele kaart tonen. Voordat hij dit kan doen, neemt een speler van team B snel de vrije schop en creëert daarmee een duidelijke scoringskans. Hoe zal de scheidsrechter nu moeten handelen?

A. Hij laat het spel doorgaan en wacht tot de volgende onderbreking om de overtreder alsnog te straffen.

B. Hij laat het spel doorgaan en laat de disciplinaire straf overgaan.

C. Hij stopt het snel nemen, want als de scheidsrechter heeft besloten om een speler te waarschuwen of van het speelveld te verwijderen, dan mag de wedstrijd niet worden hervat totdat de sanctie is opgelegd.

 D. Hij laat het spel doorgaan en kan dan geen disciplinaire straf meer toepassen, omdat het spel reeds hervat is.

Wat moet het juiste antwoord zijn?