De KNVB heeft met ingang van 1 januari jongstleden één landelijk, centraal meldpunt voor excessen in het leven geroepen. Het nummer is (06) 51 50 62 59. Het nummer is bereikbaar op zaterdag en zondag van 16.00 – 19.00 uur. Indien een wedstrijd op een doordeweekse dag wordt gespeeld, kan men de volgende dag contact opnemen met het districtskantoor.

Met het instellen van het meldpunt wil de KNVB het voor scheidsrechters en verenigingen eenvoudiger maken melding te doen van een exces. Onder excessen verstaat de KNVB buitensporig fysiek en/of verbaal geweld. Molestaties van scheidsrechters vallen nu dus ook onder het begrip excessen!

In alle gevallen adviseren we je als scheidsrechter ook contact op te nemen met ons als Scheidsrechtersvereniging! We kunnen je dan helpen de melding te doen en je verder bijstaan met raad en daad. Klik hier voor de volledige procedure, de brief van de KNVB en meer informatie.