Molestatiebeleid / excessen

Eén van de speerpunten van de COVS en daarmee ook van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is een sportief maken en houden van het voetbalspel. Daarin is dus zeker geen plaats voor molestatie van scheidsrechters of andere excessen. De afgelopen jaren is er samen met KNVB en ook samen met voetbalverenigingen veel gedaan de voetbalsport schoner te maken. Met ingang van het seizoen 2011-2012 spreekt de KNVB van excessen en wordt dit steviger aangepakt. 

Onder excessen verstaat men buitensporig fysiek en/of verbaal geweld. Hieronder vallen ernstige bedreigingen, buitensporig fysiek geweld, collectieve vechtpartijen en buitensporig verbaal geweld. Excessen hoeven niet altijd een scheidsrechter te betreffen. een molestatie van een scheidsrechter is uiteraard een voorbeeld van een exces. Onder molestatie wordt verstaan elke vorm van gewelddadig handelen tegenover, of intimidatie van een scheidsrechter, voor, tijdens of na de wedstrijd. Indien je hiermee geconfronteerd wordt, let dan op het volgende:
–           indien wenselijk kun je een verzoek richten aan de wedstrijdcoördinator om politie te laten komen;
–           zorg voor vermelding op het wedstrijdformulier;
–           doe altijd aangifte bij de politie;
–           maak korte aantekeningen van het gebeurde;
–           raadpleeg bij lichamelijk letsel of klachten altijd een arts;
–           meld de molestatie z.s.m. bij je scheidsrechtersver­eniging (voorzitter Robert van Dorst, 050 – 3094621);
–           meld de molestatie z.s.m. bij jouw KNVB-scheidsrechterscoach;
–           dien al je rapportages uiterlijk de volgende werkdag voor 12.00 uur in bij de KNVB (Tuchtzaken).

Hulplijn noodgevallen
Als het misgaat, is er voor leden van de KNVB een speciale hulplijn voor noodgevallen beschikbaar. Bij een exces op of rond het veld, kan men contact opnemen met het noodnummer. Deze hulplijn is vanaf dit weekend 24/7 bereikbaar via 0800-2299555. Binnen uiterlijk 48 uur biedt een zogeheten voetbalofficier ondersteuning. Klik hier voor meer informatie.

Overige wanordelijkheden
Naast het meldpunt excessen kan iedereen die een ‘wantoestand’ signaleert, daarvan melding maken. Klik hier voor meer informatie over het meldpunt wanordelijkheden.

En bij staken?
Helaas moeten scheidsrechters zo nu en dan ook wedstrijden voortijdig staken wegens wanordelijkheden. Klik hier voor de belangrijkste aandachtspunten.

Juridische bijstand mogelijk
Het is in voorkomende gevallen mogelijk juridische bijstand te krijgen, indien je met betrekking tot jouw hobby in problemen komt. De COVS heeft een juridisch adviseur die desgewenst kan adviseren en bijstand kan verlenen bij bijvoorbeeld molestatiezaken. Ook de KNVB biedt via ARAG goede mogelijkheden.  Neem voor meer informatie contact op met de voorzitter of de secretaris.