Sinds het overlijden van Richard Nieuwenhuizen in december krijgt de kreet ‘zonder respect geen voetbal’ veel aandacht. En terecht! Ook onze vereniging heeft zich in alle discussie gemengd en lanceerde in december het pamflet ‘neem je verantwoordelijkheid’. In het verlengde van dat pamflet hebben we tijdens het van 11 -13 januari gehouden technische weekeinde op Ameland stilgestaan bij het thema respect. In eerste plaats via een forum over het onderwerp met als forumleden Hans Nijland, John Schokker, Joop Veldhuis en Marcel Bellinga. Daarnaast via een workshop/bijeenkomst met de vijftig aanwezige scheidsrechters van student en scheidsrechter Marc van der Haak. Tijdens die sessie werd agressie in de sport benaderd vanuit sociologisch perspectief. De aanwezige scheidsrechters kregen tijdens die bijeenkomst de opdracht te brainstormen over mogelijke maatregelen in het kader van respect en fair play.

Alle suggesties en de ter plekke gevoerde discussie zijnverwerkt in een open brief aan de KNVB (districtscommissie scheidsrechterszaken). in de brief staan hele concrete suggesties, die afkomstig zijn uit de scheidsrechters zelf! De suggesties sluiten nauw aan bij het eerder gelanceerde pamflet en bieden concrete handvatten voor alle betrokkenen bij de voetbalsport.  Suggesties hebben ondermeer betrekking op het verbeteren van de spelregelkennis van (jeugd) spelers, het verplicht een aantal wedstrijden laten fluiten door spelers, het bijhouden van de spelregelkennis van trainers, het beter faciliteren van scheidsrechters in het omgaan met weerstand en het binnen voetbalverenigingen aanspreken op elkaars gedrag. Klik hier voor de volledige open brief. De brief heeft diverse reacties opgeleverd. Zo is vanuit de KNVB in Zeist positief gereageerd en toegezegd dat onze aanbevelingen worden meegenomen bij de uitwerking van het handvest voor het amateurvoetbal. Ook andere instanties, zoals het Huis van de Sport in Groningen en diverse media reageerden enthousiast. Namens de districtscommissie scheidsrechterszaken van KNVB Noord reageerde Minne Modderman. Klik hier voor deze reactie.

De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken zal het thema respect in 2013 op verschillende momenten en manieren onder de aandacht brengen. Volg ook onze respectpagina’s op deze site.

Klik hier voor een verslag van het vijftiende technische weekeinde op Ameland.