Vanuit het amateurconvenant van FC Groningen hebben we de mogelijkheid  aangeboden gekregen een kort ledenonderzoek te kunnen houden. In navolging van het grote COVS-ledenonderzoek van enkele jaren geleden een mooi moment om te vernemen wat de leden vinden van de aangeboden faciliteiten. Daarom het verzoek de online vragenlijst in te vullen!

Zonder leden bestaat er geen vereniging en dat beseffen wij maar al te goed. Daarom zijn wij benieuwd naar je mening over onze club. Via deze weg vragen wij je deze enquête ( https://www.ersm.nl/fcgroningen/amconv.php?c=K9QJ3X ) in te vullen. Dit onderzoek is dus een initiatief van FC Groningen en wordt aan alle verenigingen, die lid zijn van het Amateurconvenant, aangeboden.  Wij als Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken (COVS) krijgen na afloop van het onderzoek inzage in de resultaten die betrekking hebben op onze vereniging. Hier kunnen wij verbeterpunten uithalen. FC Groningen gebruikt de resultaten van alle verenigingen tezamen om meer inzicht te krijgen in wat er leeft bij de verenigingen.

Onder alle deelnemende verenigingen wordt een bezoek, met alle leden van de club, aan een wedstrijd van FC Groningen in het seizoen 2017/2018 verloot. Daarnaast verloot FC Groningen 5x twee VIP-kaarten onder alle individueel ingevulde vragenlijsten.

Bij de beantwoording van de vragen is je anonimiteit gegarandeerd. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de antwoorden die je geeft. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Dit is de link naar de enquête: https://www.ersm.nl/fcgroningen/amconv.php?c=K9QJ3X

Het onderzoek is toegespitst op voetbalverenigingen, maar ook door ons als scheidsrechters prima in te vullen. We zijn benieuwd naar jullie mening!