Het verenigingsjaar 2012 is begonnen! Traditioneel was de informele nieuwjaarsinstuif op 7 januari in het GRC-clubhuis de allereerste activiteit van het nieuwe jaar. De ruim zestig aanwezigen lieten zich de snert goed smaken en zorgden voor een gezellige start van 2012. Kijk nu onderaan deze pagina voor de foto’s.

Tijdens de instuif blikte voorzitter Robert van Dorst kort terug op een bewogen jaar 2011 en keek hij vooruit. Hij pleitte voor meer respect voor de arbitrage. Zijn volledige speech luidde:

Namens het bestuur heet ik u allen van harte welkom op deze eerste nieuwjaarsinstuif in dit clubgebouw. Een clubgebouw dat mede dankzij de inzet van een aantal van onze leden is gerealiseerd. Waarvoor natuurlijk onze dank.

2011 was een afwisselend en bewogen verenigingsjaar. Een jaar waarin het aantal leden met 8 is gegroeid tot 208 leden. Verheugend is dat ons ledenbestand steeds meer verjongd. Hieruit kun je concluderen dat jonge leden andere jongeren aantrekken. Voor ons als bestuur is het een uitdaging om extra aandacht te besteden aan onze jonge scheidsrechters in 2012. 2011 was ook het jaar dat we elf nieuwe donateurverenigingen mochten begroeten en een jaar waarin ons sponsorbestand ondanks de crisis redelijk op peil bleef.

2011 was een succesvol jaar. Denk aan het jaarlijkse weekeinde op Ameland, het doorslaande succes van onze website, de opening van dit clubhuis, de hoge opkomst op de trainingsavonden en tal van andere activiteiten. Diverse leden timmerden bovendien volop aan de weg. Zo maakte Jochem Kamphuis zijn debuut in de eredivisie, eindigde Marcel Bellinga als eerste op de lijst van topklassescheidsrechters en promoveerde Siemen Mulder naar de topklasse en floot de bekerfinale. En good old Henk Krans was in 2011 precies 40 jaar actief als scheidsrechter. Hulde!

In 2011 hebben Garbrand Nienhuis en Jan Niko de Boer een start gemaakt met het organiseren van een maandelijkse bijeenkomst voor onze oudere leden. Een prima initiatief dat in 2012 verder uitgewerkt zal worden. De eerstvolgende bijeenkomst is komende maandag 9 januari van 14.00 – 16.00 uur hier in dit clubhuis.

Zeer verheugd was het bestuur over de uitkomsten van het grote COVS ledenonderzoek. Hierbij kreeg onze vereniging een prima beoordeling, zelf de hoogste waardering in het gehele district Noord. Een erkenning voor onze inspanningen en een aanmoediging om op de ingeslagen weg door te gaan! In 2012 wil het bestuur aandacht besteden aan de verbeterpunten en uitkomsten van het ledenonderzoek. Zoals meer aandacht voor assistent-scheidsrechters, zaalvoetbalscheidsrechters en het uitbreiden van medische faciliteiten. Komende maanden zullen diverse besprekingen plaatsvinden tussen de COVS-verenigingen in Noord over verdergaande samenwerking en fusies. Hoewel fuseren voor onze vereniging nu niet noodzakelijk is, staan wij wel open voor alle vormen van samenwerking, ook buiten onze provinciegrenzen.

Hoewel 2011 een succesvol jaar was, waren er natuurlijk ook de minder mooie momenten. Zo moesten we afscheid nemen van Harm Frikken, die in maart nog gehuldigd was voor zijn veertig jaar trouwe lidmaatschap. En op de laatste dag van 2011 overleed ons buitengewoon lid Henk Hagenouw. Op 85-jarige leeftijd. Hoewel Hagenouw lid was van COVS Zuidoost Drenthe, had hij door de jaren heen een warme band met onze vereniging. Hij bezocht menig clubavond en was op de jaarvergaderingen een vertrouwd gezicht. Na zijn verplichte KNVB-pensionering op zeventig-jarige leeftijd besloot de jaarvergadering die bijzondere band te onderstrepen door Henk te benoemen tot buitengewoon lid van Groningen en Omstreken. Op zijn geheel eigen wijze toonde Henk de jaren erna zijn dankbaarheid en verbondenheid: ‘ik ben nu ook één van jullie’!’De laatste jaren kwam Henk niet meer naar Groningen. Zijn broze gezondheid liet dat niet toe.

In 2011 kreeg onze vereniging te maken met drie molestaties, waarbij twee van onze leden thuis zijn bedreigd. Eén lid werd telefonisch bedreigd en onze secretaris werd niet alleen telefonisch lastig gevallen, maar kreeg zelfs bezoek van supporters die bij hem thuis alles overhoop haalde. Een voorval dat de landelijke pers haalde en een smet betekende op een prachtig seizoen van Marcel. Mijn persoonlijke wens voor 2012 is dan ook dat er meer respect komt voor de scheidsrechter. Al wordt aan dit onderwerp door zowel politiek als KNVB hoge prioriteit gegeven, in de praktijk merken wij hier nog niet veel van. De praktijk is dat je veel moeite moet doen om überhaupt aangifte te kunnen doen. De praktijk is dat de tuchtcommissie in onze ogen lang niet streng genoeg straft. De praktijk is dat justitie zaken nog steeds maanden laat liggen. De praktijk is dat molestaties nu excessen worden genoemd  en dat excessen) anders worden geïnterpreteerd als de regulaire procedures niet juist wordt bewandeld. Excessen blijven excessen, ook als niet de juiste procedure wordt gevolgd. We zullen onze stem op dit gebied in 2012 luid en duidelijk laten horen!

2012 wordt ook een interessant jaar voor wat betreft de toekomst van dit sportpark. De plannen van FC Groningen bieden voor onze vereniging wellicht kansen en daarom willen we als bestuur betrokken worden bij deze ontwikkelingen. 

Verder willen wij de leeftijdsdiscriminatie van de iets oudere scheidsrechter om naar het betaalde voetbal te kunnen ter discussie stellen. Dit omdat wij vinden dat scheidsrechters die later zijn begonnen en uitstekend functioneren een kans moeten hebben om door te stromen.

U ziet wel, er is nog genoeg werk aan de winkel! Voordat ik besluit wil mijn mede bestuursleden, de commerciële commissie, de kantinemedewerkers, trainers, GRC en alle andere vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Tot slot wil ik u namens het bestuur een goed, sportief en vooral gezond 2012 toewensen.

Dank u wel.

[flickrset id=”72157628790227019″ thumbnail=”square”]