Ondanks de barre weersomstandigheden en het weeralarm, kwamen toch 37 personen naar de nieuwjaarsinstuif op 7 januari in het GRC-clubhuis. In een ongedwongen sfeer werd elkaar het beste voor 2017 gewenst. Nieuw was dat er kon worden genoten van een uitgebreid en prima stamppotbuffet. Klik hier voor de foto’s, met dank aan fotograaf Roel Visscher.

Voorzitter Robert van Dorst keek in zijn nieuwjaarsspeech terug op een zeer geslaagd 2016 en gaf aan dat het ledental is gegroeid naar 222. Hij sprak zijn zorgen uit over de positie van de vrijwilliger bij de KNVB en stelde dat onze vereniging dat punt in 2017 zal oppakken. De speech werd voor het eerst ook via facebook live gestreamd (uitgezonden).  De volledige speech van Robert was de volgende:

‘Namens het bestuur heet ik van harte welkom op onze nieuwjaarsinstuif. Een nieuw jaar! We hebben elkaar de afgelopen dagen alle goeds toegewenst. En dat is nogal wat, voor 365 dagen geluk, gezondheid, plezier, succes, energie, vriendschap et cetera et cetera. Het jaar 2016 is uitgeluid en weg geknald! Welke gedachten kwamen er bij u boven op oudejaarsavond? Ongetwijfeld momenten van geluk en verdriet. Vast niet altijd in balans. Een jaar kent altijd hoogtepunten en dieptepunten, momenten van vallen en opstaan en weer doorgaan. Het verlies van dierbaren, ontslag, kleine ergernissen en tegenslagen, maar hopelijk vooral vreugdevolle momenten zoals geboorte, huwelijk, feesten en promoties.

Onze vereniging kijkt terug op een uitstekend jaar, met diverse hoogtepunten. Dan denk ik onder andere aan een succesvol en zeer sfeervol Sportweekend Ameland, de ontspannen pubquizavonden, de leerzame reanimatietraining en een zeer geslaagde clubavond met Ernest Faber, mede dankzij zijn uitstekende inleiding. 2016 was voor onze vereniging natuurlijk ook vooral het jaar van het NK veldvoetbal en de acties voor Fonds Gehandicaptensport.

Het NK was uitstekend georganiseerd en dit is mede zo succesvol verlopen dankzij onze vrijwilligers. Helaas hebben wij onze in 2015 behaalde titel niet kunnen prolongeren, maar met de behaalde tweede plaats ben ik ook trots op ons team.

Ook de acties voor Fonds Gehandicaptensport waren succesvol, hoewel het soms moeite kostte om leden voldoende te activeren. Met een totaalbedrag van ruim 3000 euro hebben we als vereniging echter onze maatschappelijke betrokkenheid op prima wijze laten zien. Niemand buitenspel!

De trainingen werden het afgelopen jaar zeer goed bezocht. Vooral de dinsdagavond trok een flink aantal meer mensen dan we gewend waren. Een uitstekende ontwikkeling. Dank ook aan onze trainers Bert en Henk voor hun gedrevenheid en enthousiasme. Op de trainingen lopen steeds meer leden in onze nieuwe kledinglijn. In een terugblik op 2016 mogen we de uitrol van deze kledinglijn uiteraard niet vergeten. We zijn Sporthuis Winsum dankbaar voor het feit dat zij dit voor ons op prima heeft gerealiseerd. En u kunt het kledingpakket nog steeds bestellen.

Kritiek was afgelopen jaar de bezetting van de bar op de donderdagavond. Ik ben dan ook blij dat we het rooster voor de barbezetting uiteindelijk weer rond hebben. Maar ook hier vraag ik aan u om zich als vrijwilliger op te geven, want hoe meer vrijwilligers, hoe minder vaak je aan de beurt bent.

Met betrekking tot het videoproject hebben we na de zomer een eigen camera aangeschaft. Een investering die we graag doen om onze leden te helpen in hun ontwikkeling. Het videoproject loopt uitstekend en er is veel vraag naar. Gelukkig kunnen wij de leden dit gratis aanbieden.

2016 was natuurlijk ook het jaar van de integratie van leden van COVS Centraal Drenthe. De opheffing van deze groep heeft bovendien ons werkgebied vergroot tot en met de regio Assen. We zijn verheugd dat diverse overgestapte leden de weg naar de vereniging hebben weten te vinden. Niet zelden wordt er vanuit Assen gecarpoold naar de training. Vooral door deze ontwikkeling hebben we 2016 afgesloten met een ledengroei. We tellen nu 222 leden.

Vorig jaar sprak ik tijdens de instuif mijn zorgen uit over de opbouw en indeling van de nieuwe scheidsrechtersgroepen binnen de piramide. Wij hebben als vereniging meerdere signalen afgegeven, zowel bij de KNVB als bij de landelijke COVS. Mede door onze inbreng zijn er enkele scherpe kantjes afgehaald. Ik ben dan blij dat dit alles verder met weinig wanklank plaats heeft gevonden.

Tegelijkertijd zien we dat er veel is veranderd, ook in de relatie tussen KNVB en COVS. De centralisering van de KNVB en het verschuiven van taken binnen de KNVB naar het professionele apparaat heeft voor een meer zakelijke verhouding gezorgd en voor meer afstand. Professionalisering vinden wij prima, als dat de kwaliteit ten goede komt. Het moet echter niet ten koste gaan van het gevoel en de vrijwilliger moet niet worden vergeten. Dat ontbreekt er zo nu en dan wel wat aan. Dat baart ons zorgen en is voor ons een belangrijk aandachtspunt voor de nabije toekomst.

In 2017 gaan we door met het bieden van activiteiten en faciliteiten als de trainingen, videofeedback, de sportmedische voorzieningen, diverse clubavonden, begeleiding et cetera. Bovendien gaan we volgend weekeinde alweer voor de 19e keer naar Ameland.

Bij het Sportweekend Ameland plaats ik wel een kanttekening. We zien steeds vaker dat leden zich pas op het laatst moment opgeven. Dit is voor de organisatoren van dit weekend niet altijd even prettig, daar zij ter voorbereiding afspraken moeten maken. Bovendien zien we dat het aantal deelnemers de laatste jaar steeds iets afneemt. Iedereen zal zijn moverende reden hebben om niet mee te gaan. Maar realiseer u wel dat er vrijwilligers zijn die dit voor u mogelijk maken. En om dit weekend te organiseren, hebben we toch een minimaal aantal deelnemers nodig. Dat is voor dit jaar gelukkig weer gelukt. Wilt u nog mee, regel dat vandaag dan nog. Na de komende editie zullen we nader onderzoeken in hoeverre het technisch weekeinde nog aanslaat bij onze leden. Wij houden daartoe een enquête. Ik wil u vragen die te zijner tijd allemaal in te vullen. Ik denk dat het technisch weekeinde nog steeds een prachtig evenement is en ik wens de deelnemers volgend weekeinde ontzettend veel plezier!

Ik wil eindigen met het volgende. Als je iets goeds ziet, geef dan eens een compliment. Als je iets verkeerds ziet, bied dan je hulp aan. Tot slot wil ik u allen veel plezier, sportiviteit, gezelligheid en al het goeds toewensen voor 2017!

Zoals jullie weten is er dit jaar bij deze instuif geen snert. Bij deze wil ik Roel Bellinga bedanken dat hij dit al die jaren uitstekend heeft gedaan. We hebben vervolgens gemeend dit jaar iets anders te doen en wel een stamppotbuffet. Ik wens u dan ook smakelijk eten. Het buffet is geopend.

imgp0163