De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is 8 april jongstleden vlot verlopen. Binnen anderhalf uur (inclusief lange pauze) had voorzitter Robert van Dorst de agenda afgehamerd. Er waren ruim veertig leden en genodigden aanwezig. Robert van Dorst stelde in zijn voorwoord dat hij het woord ‘acceptatie’ misschien wel passender acht dan ‘respect’. Hij roemde KNVB Noord-scheidsrechtersbaas Minne Modderman, die dit najaar afscheid zal nemen. En hij feliciteerde alle leden met de 80e verjaardag van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Klik hier voor de volledige openingsspeech.

De vergadering verliep vlot, maar wel is medio mei een extra (financiële) jaarvergadering nodig, omdat alle financiële stukken helaas niet tijdig gereed waren. Dit had, zo legde de voorzitter uit, te maken met de overgang naar de nieuwe penningmeester, een verschil van inzicht in het afboeken van de vordering Groen Geel, de investering in het GRC-clubhuis en de voorraad én ziekte tijdens de laatste bestuursvergadering van de penningmeester. Deze extra vergadering zal maandag 27 mei 2013 om 20.00 uur  plaatsvinden. 

Tijdens het agendapunt bestuursbeleid schetste de voorzitter de beleidsvoornemens voor de komende periode. Zo zal de vereniging blijvend aandacht vragen voor het thema respect. Ook zijn er plannen om jonge talentvolle scheidsrechters extra te coachen aan de hand van videobeelden/opnamen. Op het gebied van samenwerking met andere verenigingen wordt de koers verlegd, omdat de wil bij andere COVS-verenigingen ontbreekt. Klik hier voor de volledige tekst zoals tijdens de jaarvergadering uitgesproken.

Marc van der Haak werd benoemd tot nieuw bestuurslid. Robert van Dorst roemde zijn betrokkenheid en inzet tijdens zijn aanloopperiode in het bestuur en stelde dat de vereniging er een goede kracht bij heeft. Marcel Bellinga (secretaris), Martin Schipper en Jannes Mulder werden herkozen.

Enkele besluiten van de jaarvergadering:

* contributie 2014 vastgesteld op 47 euro voor actieve en 41 euro voor niet-actieve leden (is verhoging van 1 euro)

* donaties voor individuele donateurs met 1 euro verhoogd tot 20 euro (per 2014) en voor clubs gehandhaafd op 25 euro per jaar

* bestuur en commissies conform voorstel vastgesteld

* algemeen jaarverslag, notulen 2012 en beleidsvoornemens conform voorstellen vastgesteld

Uiteraard werden ook diverse leden in het zonnetje gezet. Voorzitter Robert van Dorst zette de tot senior scheidsrechter betaald voetbal gepromoveerde Jochem Kamphuis in de bloemen. ‘We zijn trots op je,’ zo stelde hij. Jochem dankte voor de felicitaties en gaf aan veel aan de COVS te hebben en te hebben gehad en dankte de vereniging en aanwezigen daarvoor.

Klaas Smith reikte de Johan Roedersbokaal uit aan Sam Dröge, die zes rondes foutloos bleef. Later deze week op deze site de volledige eindstand van de strijd om het spelregelkampioenschap, de antwoorden van de laatste ronde en een toelichting daarop.

Jan Eelsema reikte jubileumspelden uit aan Guus Ennes, Klaas Smith (beiden 25 jaar lid), Jelis Pot, Ger Rijskamp en Felix Nordhauzen (allen 40 jaar lid). De Zilveren Scheidsrechter, een onderscheiding van COVS Nederland, ging zeer terecht naar vice-voorzitter Martin Schipper. 

Klik op één van onderstaande kleine foto’s voor de fotorerportage van onze eigen Wouter Horst.

[flickrset id=”72157633215532979″ thumbnail=”square”]