De laatste training van het seizoen 2015-2016 is 26 mei jl. inmiddels gehouden. Na een korte zomerstop beginnen vanaf donderdag 7 juli de zomertrainingen. De zomertrainingen zijn elke donderdag van 20.00 – 21.15 uur op het kunstgrasveld, in de maanden juli en augustus.

Voordat de zomerstop (in juni) echt begint, sluit de trainingsgroep het seizoen smakelijk en gezellig af met een luxe BBQ in en om het GRC-clubhuis. Deze BBQ is donderdag 2 juni, vanaf 19.00 uur. Om ongeveer 21.00 uur wordt dan tevens de laatste pubquiz van dit seizoen gehouden.

Als je de volledige inleg voor de lief-en-leed-pot al hebt voldaan, dan kun je zo bij de BBQ aanschuiven. Heb je dat nog niet (volledig), zorg dan dat je dat z.s.m. doet bij Bert Kamstra. Je mag het ook overmaken, zie daarvoor hieronder. Graag willen Alfons de Graaf en Bert Kamstra weten of je aanwezig bent bij de BBQ. Geef je bij één van hen op tijdens een trainingsavond of via mail: a.kamstra@rug.nl. Graag voor 23 mei.

Over de lief-en-leed-pot
De trainingsgroep heeft al sinds jaar en dag een spaarpotje van waar uit men bij ‘lief’ of ‘leed’ een attentie kan verzorgen. Denk aan zware blessures, geboortes, huwelijken et cetera. Bovendien wordt uit dat potje aan het einde van het jaar een hapje en drankje geregeld. Voor een heel seizoen bedraagt de inleg dertig euro. Je kunt op de trainingsavonden je inleg contant kwijt bij Alfons de Graaf of Bert Kamstra. Het mag in kleine porties of in één keer het hele bedrag. Maak je het liever over per bank, dan kan dat op NL51INGB0002544770 ten name van A. Kamstra in Groningen, onder vermelding van lief en leed-pot.