De aangekondigde versoepelingen per 1 juli hebben ook gevolgen voor de trainingen van onze vereniging. Vanaf juli kan er weer tweemaal per week worden getraind. Zowel op dinsdag als donderdag van 20.00 – 21.15 uur op het kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Op donderdag is het GRC-clubhuis ook geopend. Aanmelden voor trainingen is niet langer nodig, wel geldt er nog steeds een strikt protocol dat iedereen moet naleven (zie onder).

Onze verzorger/masseur/fysiotherapeute Marleen Drijfhout is in principe op de donderdagavond aanwezig voor sportmedisch advies (op 1,5 meter afstand). Bij serieuze klachten/blessures is ze ook beschikbaar voor behandeling, in overleg. Neem in dat geval een eigen handdoek voor op de behandeltafel mee. Marleen is niet aanwezig op donderdag 23 juli. Wil je met haar overleggen, neem dan contact op via (06) 25 00 61 24.

De belangrijkste veranderingen t.o.v. juni:

 • er kan weer tweemaal per week worden getraind
 • aanmelden voor trainingen niet langer nodig
 • op donderdagen is het GRC-clubhuis geopend
 • toeschouwers zijn weer welkom, met inachtneming van 1,5 meter afstand
 • kleedkamer en douches zijn weer geopend/beschikbaar
 • tijdens de trainingen hoeft er geen 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar voor en na de training (buiten, en in kleedkamers/douches en kantine) wel. We verzoeken iedereen ook tijdens de training zoveel als mogelijk afstand te houden.
 • alle hygiënerichtlijnen blijven van kracht. Dus bij klachten thuisblijven, geen handen schudden (ook geen high fives e.d.).
 • er blijft een protocol van kracht, zie onder.

Protocol trainingen (versie 10 juli 2020)

 1. Trainingen van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken staan open voor leden en donateurs én voor verenigingsscheidsrechters van de bij onze vereniging aangesloten voetbalverenigingen.
 2. Toeschouwers zijn vanaf 25 juni weer welkom en dienen zich aan dezelfde richtlijnen in dit protocol te houden. Dus 1,5 meter afstand.
 3. Blijf thuis van de training als je één van de volgende klachten hebt: hoesten, neusverkoudheid, benauwdheid en/of koorts (38 graden of meer).
 4. Blijf ook thuis als iemand in jouw gezin/huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen in huis minimaal 24 uur klachtenvrij is, mag je weer komen trainen.
 5. Blijf thuis als je in de afgelopen 14 dagen in contact bent geweest met iemand die positief getest is op het coronavirus.
 6. Bij twijfel: blijf thuis. Volg altijd de richtlijnen van de overheid en het RIVM op.
 7. Behoor je tot een risicogroep (door je gezondheidssituatie en/of leeftijd), maak dan zelf de afweging of het verstandig is mee te doen aan de trainingen. Overleg eventueel met je huisarts. Bij twijfel: blijf thuis.
 8. Zorg dat je voor en na de training voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) kunt houden van alle andere aanwezigen. En hanteer verder alle gangbare hygiënemaatregelen. Was voordat je vertrekt nog extra goed je handen.
 9. Kom kort voor de training bij het veld aan (niet eerder dan 10 minuten voor aanvang) én vertrek na de training meteen van het veld. Je kunt uiteraard wel in kantine en/of kleedkamers terecht, mits je afstand van elkaar kunt houden.
 10. Vanaf 1 juli zijn de kleedkamers en douches weer geopend en op eigen risico te gebruiken. Ook in de kleedkamer dient 1,5 meter afstand in acht genomen te worden! Daarom met niet meer dan twee personen tegelijk douchen. ben je omgekleed, maak dan ruimte en ga alvast naar buiten.
 11. Vanaf juli is het GRC-clubhuis op in elk geval de donderdagavond weer geopend. In het clubhuis geldt een protocol dat nageleefd moet worden, te weten: houdt 1,5 meter afstand, blijf bij klachten thuis, vul het aanwezigheidsformulier in, gebruik alleen zitplaatsen zoals het meubilair opgesteld staat (binnen en buiten op terras), niet meer dan twee personen bij elkaar zitten, ingang via voordeur, uitgang via deur terras achterzijde, bestelling door één persoon tegelijk aan de bar, zoveel mogelijk per pin betalen, volg de aanwijzingen op.
 12. Neem desgewenst een eigen, gevulde bidon mee.
 13. Schud geen handen, raak anderen niet aan en vermijd het aanraken van je eigen gezicht. Ook geen elleboog-begroetingen of ‘voet-shakes’.
 14. Spuug niet op het veld of daarbuiten.
 15. Indien je toch je neus moet snuiten, doe dit dan buiten het veld in een papieren zakdoekje en gooi dat zakdoekje daarna weg in één van de aanwezige prullenbakken.
 16. Indien je tijdens de training alsnog klachten (zie onder 1) ontwikkelt, verlaat dan de training en ga naar huis.
 17. Blijf van alle trainingsmaterialen (pionnen, loopladders etc.) af. Alleen de trainer mag dit klaarzetten, rechtzetten, opruimen et cetera.
 18. Volg altijd de aanwijzingen van de trainer en eventueel aanwezige bestuursleden op.
 19. Indien je de aanwijzingen van de trainer en/of bestuursleden naar hun inzicht niet of onvoldoende opvolgt en/of je dit protocol niet of onvoldoende naleeft, wordt je zonder pardon weggestuurd. We gaan er vanuit dat iedereen zijn gezonde verstand gebruikt en we met elkaar op een veilige manier kunnen trainen.
 20. Dit protocol is tot nader orde van kracht. Alle deelnemers aan de training worden geacht dit voor de training te hebben doorgenomen.
(Deze foto is genomen voor het ‘corona-tijdperk’)