Tijd voor de 490e spelregelvraag van de week. Het antwoord op de vorige vraag had A moeten zijn: De bal gaat na aanraking met de scheidsrechter niet in het doel, er ontstaat ook geen veelbelovend vervolg, maar de bal komt bij de doelman terug, die de bal echter niet voor de tweede maal in zijn bezit mag nemen, zonder dat de bal door een tegenstander werd gespeeld of geraakt. Bestraffing van het voor de tweede maal spelen van de bal dient te geschieden met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij en wel op de plaats waar de doelverdediger de bal voor de tweede maal opraapte.

Nieuwsgierig naar eerdere vragen en antwoorden? Klik hier.

Spelregelvraag van de Week (6 december 2019)

Tijdens het spel merkt de scheidsrechter dat er van één van de partijen meer dan elf spelers op het speelveld staan en actief deelnemen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Hij wacht tot de eerstvolgende onderbreking en geeft dan de aanvoerder de opdracht om het totaal op elf te brengen.

B. Hij wacht tot de eerstvolgende onderbreking en geeft dan de aanvoerder de opdracht om het totaal op elf te brengen. De scheidsrechter moet het voorval rapporteren aan de bond.

C. Hij onderbreekt het spel, geeft de aanvoerder de opdracht om het totaal op elf te brengen en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak. De scheidsrechter moet het voorval rapporteren aan de bond.

D. Hij onderbreekt het spel, geeft de aanvoerder de opdracht om het totaal op elf te brengen en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal het laatst geraakt werd. De scheidsrechter moet het voorval rapporteren aan de bond.

Laat het juiste antwoord hieronder achter!