Tijd voor een nieuwe spelregelvraag van de week, de 289e achtereenvolgende weekvraag alweer. Maar eerst het antwoord op de vraag van vorige week. Dat had C moeten zijn: dat de schoppende speler van het veld gestuurd moet worden zal voor iedereen duidelijk zijn. En dat de wisselspeler, die zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team heeft gecompleteerd, daarvoor geel moet worden getoond is ook duidelijk. De spelhervatting is geregeld op pagina 11 van de aanvullende instructies. Omdat hier een overtreding wordt gemaakt waarvoor de scheidsrechter het spel onderbreekt, is de spelhervatting een strafschop tegen de schoppende speler. Was er geen overtreding gemaakt en had de scheidsrechter het spel onderbroken toen hij constateerde dat de wisselspeler zonder zijn toestemming binnen het speelveld was gekomen, dan had de spelhervatting een indirecte vrije schop moeten zijn, op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak.

Wil je alle eerdere wekelijkse spelregelvragen (en de antwoorden) teruglezen? Klik dan hier.

Heb je ronde 4 en 5 van het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2014-2015 al gemaakt? Doe het nu!

Spelregelvraag van de week (5 februari 2016):
Een speler heeft tijdens het spel een uitgewisselde speler, die zich binnen het speelveld bevindt, een klap gegeven. Wat beslist de scheidsrechter als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?

A. Hij geeft een indirecte vrije schop op de plaats waar de uitgewisselde speler stond en toont de rode kaart aan de overtreder

B. Hij geeft een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler stond die de klap aan de uitgewisselde speler gaf, en toont de rode kaart aan de overtreder

C. Hij geeft een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken en toont de rode kaart aan de overtreder

D. Hij toont de overtreder de rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken

Wat is volgens jou het correcte antwoord?