Vrijdag en dus een spelregelvraag van de week. Het antwoord op de vraag van vorige week was D: Het dichter bij de plaats van de inworp staan dan de voorgeschreven afstand van 2 meter is onsportief gedrag en dient bestraft te worden met een gele kaart, ook al omdat genoemde speler vermaand is door de scheidsrechter om op tenminste 2 meter afstand te gaan staan. De inworp wordt genomen en de bal is in het spel. Nu de scheidsrechter affluit en de overtreder de gele kaart wordt getoond, dient het spel te worden hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.

Nieuwsgierig naar eerdere vragen en antwoorden? Klik hier.

Spelregelvraag van de Week (20 december 2019)

Tijdens de wedstrijd houdt een wisselspeler van ploeg A de bal tegen, die anders vanuit het speelveld over de zijlijn zou zijn gegaan. De scheidsrechter fluit en toont deze wisselspeler de gele kaart. Hoe moet de scheidsrechter nu het spel hervatten?

A. Met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij

B. Met een directe vrije schop voor de tegenpartij

C. Met een scheidsrechtersbal

D. Met een inworp voor de tegenpartij

Laat via een reactie weten wat volgens jou het juiste antwoord moet zijn. Fijne feestdagen!