Op 19 november jongstleden is ons trouwe lid Sibolt Hovenga overleden. Hij is 73 jaar geworden. Voetbal was een belangrijk deel van zijn leven en het veld én later de zaal waren de plaatsen waar hij zich thuisvoelde. De laatste 2,5 jaar van zijn leven verbleef hij in verpleeghuis Innersdijk, nadat hij werd getroffen door een hersenbloeding. Het spreken was hem de laatste fase van zijn leven onmogelijk gemaakt door een verlamming. Iedereen die hem kende zal begrijpen wat dit voor hem heeft moeten betekenen.

Sibolt was zoals gezegd verknocht aan de voetbalsport en heeft vooral voor voetbalvereniging Stedum enorm veel betekend. Over een lange reeks van jaren was hij onder andere actief als keeper (in Stedum 1 en 2), keeperstrainer, assistent bij het 1e, bestuurslid, maar als begeleider van de scheidsrechters en terreinbeheerder.

In 1996 gaf Sibolt zich op voor de cursus scheidsrechter veldvoetbal en rapporteur. Het was de tijd nog van handgeschreven rapporten. Bij de invoering van het digitale rapport zorgde zijn vrouw dat het op de computer werd ingevoerd. Na een poosje stopte hij als rapporteur, en ging als scheidsrechter zowel op zaterdag als zondag fluiten. Later kwam daar ook het zaalvoetbal bij. Sinds 1996 was hij ook een trouw lid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.

Hij beleefde veel plezier aan het fluiten en de contacten op en rond het veld en de zaal. Hij floot veel toernooien, in de winter in de zaal en daarnaast op het veld, zoals bij het schoolvoetbal. Trots was hij dan ook op de KNVB-onderscheiding ‘Scheidsrechter van Verdienste’ die hij in april 2018 ontving.

“Als verder leven lijden wordt, is het goed rusten. Het is goed zo.” Zo staat boven het overlijdensbericht. We wensen Geke, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

De crematieplechtigheid is maandag 25 november om 14.30 uur in crematorium Stilleweer, Stilleweersterweg 1 in Appingedam.