De derde bijeenkomst van de ‘seniorensoos’ is komende maandag 4 april, van 14.00 – 16.00 uur in het GRC-clubhuis in Groningen. Na een drukbezochte en geslaagde startbijeenkomst op 23 februari hebben de deelnemende seniorleden (en donateurs en oud-leden) afgesproken elkaar elke eerste maandag van de maand van 14.00 uur tot circa 16.00 uur te treffen in het GRC-clubhuis. Iedereen is welkom, maar de activiteit is vooral bedoeld voor de wat oudere leden, oud-leden (c.q. donateurs). De eerste twee bijeenkomsten werden elk door zo’n negentien belangstellenden bezocht.

Na 4 april zijn de volgende bijeenkomsten op 2 mei en 6 juni. 

Wil je erbij zijn 4 april? Kom dan rond 14.00 uur naar het GRC-clubhuis op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen.