De Groninger Voetbalvereniging Groen Geel en de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken hebben donderdag 12 april met het ondertekenen van een overeenkomst en het heffen van het glas een streep onder het verleden gezet. In 1995 ontspoorde de relatie tussen beide verenigingen met betrekking tot de gezamenlijke exploitatie van een clubhuis op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Het leidde zelfs tot een rechtszaak. De jubilerende voetbalvereniging en wij als Groninger scheidsrechters zijn zeer verheugd dat nu een nieuwe start gemaakt kan worden.

Onze vereniging en Groen Geel realiseerden eind jaren tachtig van de vorige eeuw een gezamenlijk clubgebouw op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. De verhuizing van beide verenigingen naar dit sportpark was noodzakelijk door de  bouw van het hoofdkantoor van de Gasunie in het stadspark, waar Groen Geel destijds was gehuisvest en waar de onze vereniging mede gebruik van maakte. In 1990 werd het nieuwe clubgebouw op Corpus den Hoorn geopend. De eerste jaren verliep de samenwerking goed, maar na verloop van tijd ontstond er frictie tussen beide partijen. Het leidde in 1995 zelfs tot een rechtszaak. Uiteindelijk maakte Groen Geel gebruik van de mogelijkheid de samenwerking eenzijdig op te zeggen. Wij vertrokken toen naar het clubhuis van GRC Groningen, waar we nog steeds als gast en samenwerkingspartner gebruik van maken.

In de jaren na de breuk behielden wij een vordering op Groen Geel als compensatie voor de gepleegde investering in de nieuwbouw en de exploitatie over de laatste contractperiode. De Scheidsrechtersvereniging heeft er destijds niet voor gekozen de vordering via een incassoprocedure te innen, omdat men de vereniging Groen Geel niet de afgrond in wilde jagen.

 De Groninger Voetbalvereniging Groen Geel heeft de laatste jaren een metamorfose ondergaan. De vereniging die binnenkort haar negentig jarig bestaan viert, is van een arbeidersclub omgevormd tot club voor young professionals. De vereniging heeft na enkele moeilijke jaren de vaart er inmiddels weer in, met een groeiend aantal leden en sportieve successen.

Het huidige bestuur van Groen Geel werd in de zomer van 2010 geconfronteerd met de affaire met de Scheidsrechtersvereniging. In een zeer constructieve sfeer is in alle rust gesproken over het oplossen van de problemen en het maken van een nieuwe start tussen beide clubs, die bovendien nog gebruik maken van hetzelfde sportpark in de stad. De leden van het dagelijks bestuur van beide verenigingen hebben op 12 april de overeenkomst ondertekend waarmee het verleden definitief voltooid verleden tijd is. Groen Geel zal in termijnen een bedrag van zevenduizend euro voldoen aan onze vereniging. Daarnaast heeft Groen Geel een gebaar gemaakt naar een aantal persoonlijk beschadigde leden van de Scheidsrechtersvereniging.

Neal Haan, voorzitter Groen Geel: ‘Wij schrokken van de claim van de Scheidsrechtersvereniging en hoewel het inmiddels lang geleden is, vonden we dat we onze bestuurlijke verantwoordelijkheid moesten nemen. Het gaat goed met onze vereniging en we zijn blij dat we met deze overeenkomst een streep onder het verleden kunnen zetten.’

Robert van Dorst, voorzitter Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken: ‘We hebben groot respect voor het bestuur van Groen Geel en zijn ook blij dat we nu weer naar de toekomst kunnen kijken. Het gaat goed met beide verenigingen en samen kunnen we op sportpark Corpus den Hoorn vooruit.’

Op de foto schudden de voozitters Neal Haan en Robert van Dorst de hand. Uiterst links secretaris Boike Teunissen van Groen Geel.  

 

Beide verenigingen hebben de intentie uitgesproken in aanloop naar het volgende seizoen te kijken hoe de Scheidsrechtersvereniging behulpzaam kan zijn bij het opleiden/begeleiden van de verenigingsscheidsrechters van Groen Geel.