In het voorjaar organiseert de KNVB in samenwerking met onze vereniging een cursus voor verenigingsscheidsrechter (voor 11 tegen 11) bij voetbalvereniging Actief in Eelde-Paterswolde. Docente is Marisca Overtoom. Voorlopige cursusdata zijn de donderdagen 13 maart (voor de praktijkbegeleiders), 20 maart, 27 maart, 4 april en 11 april.  Na deze praktijkgerichte verenigingsopleiding scheidsrechter veldvoetbal kun je met voldoende ‘bagage’ aan de slag kunt bij 11 tegen 11-wedstrijden bij je club. De opleiding bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur een ervaringsdeel (het leiden van wedstrijden binnen de vereniging).

Tijdens de opleiding oefen je op het veld met leiding geven aan 22 spelers en het toepassen van de spelregels. Begeleiding is cruciaal voor een beginnende scheidsrechter. Mede daarom is het aanstellen van een praktijkbegeleider door de vereniging een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan deze opleiding. De praktijkbegeleider heeft een centrale rol gekregen binnen de opleiding om samen met de docent de cursist optimaal te ontwikkelen.

Het doel van het cursusdeel is input te leveren die de cursisten nodig hebben om de wedstrijden die ze gaan leiden zo sportief en zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Onderwerpen als spelregels, samenwerken met assistent-scheidsrechters, de 11 competenties (die in alle scheidsrechtersopleidingen terugkomen), intervisie opdrachten die betrekking hebben op volgen en positiekiezen tijdens het spel en spelhervattingen, disciplinaire straffen vormen de leidraad voor de bijeenkomsten. Daarnaast komt het interpreteren van spelregels en richtlijnen voor de scheidsrechter aan de orde.

Tijdens het ervaringsdeel (wedstrijden leiden binnen de eigen vereniging) gaat de cursist in de werkelijke context zijn wedstrijden leiden. Op deze wijze ontwikkelt de cursist al doende de competenties. De individuele begeleiding tijdens het ervaringsdeel geschiedt door een begeleider. Ook kunnen medecursisten een rol spelen bij het geven van feedback.

Deelname kost 81 euro per persoon en wordt door de KNVB aan de desbetreffende voetbalvereniging doorbelast. Daarnaast moet de vereniging voor bovengenoemde praktijkbegeleider zorgen, maar daar kunnen wij als scheidsrechtersvereniging mogelijk in overleg ook een rol spelen.

Meer weten? Check de info op de site van de KNVB. Wil je je meteen inschrijven? Doe dat dan hier!

Kom ook naar de interactieve spelregelavond met Jochem Kamphuis. Deelname is gratis!

Marije