De nieuwjaarsinstuif op 6 januari was een gezellige en geslaagde start van 2018. De ongeveer 45 aanwezigen genoten van een uitstekend stamppottenbuffet. Voor de instuif hadden 14 leden zich al van hun sportieve kant getoond tijdens de nieuwjaarstraining onder leiding van Henk Steenhuis. Tijdens zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak stond voorzitter Robert van Dorst stil bij de verhouding met de KNVB. Verder kondigde hij aan in maart voor het laatst herkiesbaar te zijn als voorzitter. Daardoor zal hij uiterlijk in maart 2020 aftreden. Robert is nu al 26 jaar voorzitter.

De volledige speech:

‘Namens het bestuur heet ik u hartelijk welkom op de nieuwjaarsinstuif van onze vereniging. Het begin van een nieuw jaar is vaak ook het moment om kort terug te blikken naar het afgelopen jaar. Ik ga het dit jaar dus niet doen. Op de algemene ledenvergadering in maart aanstaande blik ik terug op het jaar 2017. Ik wil alleen kort twee zaken even benoemen. Dat is namelijk het behalen van de Nederlandse titel zaalvoetbal voor scheidsrechtersverenigingen én de flinke groei in ons ledental. Momenteel zijn er 234 leden lid van onze vereniging. Hier zijn we erg trots op!

In 2018 willen wij als vereniging de samenwerking met de KNVB aanhalen. Inmiddels hebben wij al een uitnodiging hiertoe van de KNVB gehad. In dit gesprek zullen wij bekijken wat onze vereniging kan betekenen in het opleiden van verenigingsscheidsrechters voor onze donateurverenigingen. Dit doen wij omdat de opleidingskosten voor de verenigingen erg hoog zijn. Doordat deze kosten zo hoog zijn, werpt dit een drempel op tot het opleiden van verenigingsscheidsrechters. Tevens willen wij met hen bespreken dat het toelaten van deze verenigingsscheidsrechters tot de BOS cursus gemakkelijker wordt.

Ik heb ook kritiek op de KNVB. Wij vinden dat de KNVB steeds meer solistisch te werk gaat en geen rekening houdt met de activiteiten van de COVS-verenigingen. Juist in de winterstop willen de COVS-verenigingen diverse activiteiten organiseren.  Activiteiten die ook bijdragen aan de ontwikkeling van de scheidsrechter. Denk aan ons technisch weekeinde. Voordat we dit weekeinde planden was er overleg met de KNVB. Wat schetst onze verbazing dat de KNVB in het najaar activiteiten verschoof, waardoor een aantal leden niet mee kan naar Ameland. Slechts 1 voorbeeld van het solistische optreden van de KNVB. We gaan ons inzetten om dat te veranderen!

Uiteraard gaan we de reeds lopende activiteiten van het afgelopen jaar voortzetten. Toch wil ik onze leden vragen met ideeën te komen, zodat wij als vereniging kunnen blijven groeien.

Zorgen maak ik me over het geringe aantal vrijwilligers. Steeds minder mensen zijn bereid iets te doen. Het zou tot andere maatregelen kunnen leiden, zoals het van buitenaf inhuren van mensen. Met dan een mogelijk forse verhoging van de contributie. Laat het zover niet komen!

Tegenwoordig staat er op veel producten een houdbaarheidsdatum. Mijn houdbaarheidsdatum als voorzitter nadert. Hierbij zeg ik niet dat ik het komend jaar al vertrek, maar het zal wel mijn laatste periode worden. Dus als u zich geroepen voelt om voorzitter te worden, meldt u aan. Overigens hoop ik niet dat mijn vrouw mij wegdoet na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum…

Met deze laatste woorden wil ik u namens het bestuur een gezond en een sportief en succesvol 2018 toewensen.’

Klik hier voor de foto’s.