Zoals we in De Aftrap van juli 2016 schreven, is de pilot met het project videofeedback afgerond en hebben we besloten deze faciliteit voor al onze leden een vast onderdeel van het ‘dienstenpakket’ te maken. Ook komend seizoen kun je dus leren van beelden van jouw eigen wedstrijd! Over het hoe en wat schreef initiator en drijvende kracht Marc van der Haak onderstaand artikel.

In het seizoen 2014-2015 is onze vereniging begonnen met de pilot ‘videofeedback’. Inmiddels zijn we al enige tijd verder en is het tijd om terug te kijken op de pilot, om te bepalen of we er verder mee gaan. Tijdens de start van de pilot was het de opzet om scheidsrechters te filmen tijdens hun wedstrijd, om vervolgens de videobeelden met de betreffende scheidsrechter door te nemen. Dit alles ter begeleiding van de scheidsrechter en niet ter beoordeling. De gedachte is in stand gebleven, de wijze waarop alles georganiseerd is heeft enige verandering ondergaan.

Gedurende het seizoen 2014-2015 zijn er na de winterstop 7 scheidsrechters gefilmd, allen lid van onze vereniging. De videobeelden gingen gepaard met een rapport van een observator en werden niet altijd nabesproken. De besprekingen die wel hebben plaatsgevonden waren tijdrovend, zowel in de voorbereiding als tijdens de daadwerkelijke nabespreking. De beelden werden afgegeven via een USB-stick, wat een zeer inefficiënte manier van verspreiden was. Niet alleen het verspreiden van de videobeelden was inefficiënt, ook het gebruik van de gehuurde videoapparatuur bracht de nodige uitdagingen met zich mee. Het huren maakte het lastig om wedstrijden te laten filmen door (andere) vrijwilligers, omdat de videoapparatuur op vrijdagmiddag opgehaald werd en op maandagochtend terug gebracht moest worden.

Ondanks alle kinderziekten was de vraag naar ‘videofeedback’ sinds de start groot en sinds de winterstop van 2014-2015 is er bij 21 (assistent-) scheidsrechters gefilmd, is er ruim 294GB aan data opgeslagen en zijn er ongeveer 1959 minuten opgenomen. Er zijn videobeelden opgenomen in zowel de lagere als de hogere regionen van het amateurvoetbal, met als kers op de taart de bekerfinale tussen Staphorst en Flevo Boys, waarbij lid Thom Winkel de wedstrijd leidde.

De videobeelden worden inmiddels niet meer met een USB-stick gedeeld, maar de scheidsrechter kan zijn of haar wedstrijd online terugkijken, wanneer zij inloggen met een eigen wachtwoord op de website die speciaal hiervoor gebouwd is. De videobeelden staan binnen 3 dagen online en de nabespreking vindt plaats op eigen initiatief van de SB’er/coach en (assistent-)scheidsrechter. mmer 2 (Juli 2016)

Met ingang van het seizoen 2016-2017 zal er gewerkt gaan worden met eigen videoapparatuur. Met het aanschaffen van de videoapparatuur kan er makkelijker worden samengewerkt met vrijwilligers, zodat er meer wedstrijden gefilmd kunnen worden en er meer (assistent-)scheidsrechters bediend kunnen worden. De pilot is dus aan zijn einde gekomen en zal een vast onderdeel worden van de diensten die onze scheidsrechtersvereniging biedt aan haar leden.

De ontwikkelingen rondom het begeleiden van scheidsrechters blijven echter doorgaan, want met ingang van seizoen 2016-2017 zal de vereniging in navolging van de ‘videofeedback’ ook GPS-data vastleggen van scheidsrechters. Met behulp van de GPS-data kunnen de looplijnen op het voetbalveld per speelhelft bekeken worden via Google Earth (daarnaast wordt ook de loopsnelheid vastgelegd).

Kortom: Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken blijft haar leden stimuleren en ondersteunen in hun ontwikkeling om nog meer uit hun prachtige hobby te halen. Wil jij graag helpen bij het opnemen van wedstrijden, wil je graag gefilmd worden of meewerken aan de pilot rondom GPS-data? Neem dan contact op met Marc van der Haak (marc.vanderhaak@gmail.com).

Let op: alleen leden van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken kunnen gebruik maken van de diensten rondom videofeedback en het vastleggen van GPS-data. De beelden blijven eigendom van onze vereniging en mogen niet zonder overleg en toestemming voor andere doeleinden of bij (openbare) bijeenkomsten worden gebruikt. Dit ook ter bescherming van de privacy van gefilmde scheidsrechters en spelers.

Marc van der Haak