Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in werking. Deze wet schrijft vrij strikt voor wat je als vereniging wel en niet mag doen als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens en als het gaat om de privacy van personen. Onze vereniging is zich er al jaren van bewust dat er zorgvuldig met persoonsgegevens en privacygevoelige informatie om moet worden gegaan. Dat vinden wij normaal. Toch noopt de nieuwe wetgeving ook ons tot het aanscherpen van het beleid en het nemen van enkele maatregelen.

Vanaf heden vragen wij nieuwe leden om toestemming tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. Dit doen we door hen te vragen akkoord te gaan met ons privacystatement en ons beleid persoonsgegevens. In het verwerken en beveiligen van informatie hebben we bovendien enkele werkwijzen aangepast. Hiermee voldoen we niet alleen aan ons aangescherpte statement/beleid, maar ook aan de AVG per 25 mei 2018.

Klik hier voor ons privacystatement en beleid persoonsgegevens.

Daarmee zijn we er nog niet. Ook onze huidige leden zullen wij opnieuw om toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van hun gegevens moeten vragen. Dat lukt ons niet meer voor 25 mei, maar we zullen dat in de loop van 2018 alsnog oppakken en realiseren.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over dit onderwerp, mail ons dan op covsgroningen@gmail.com.