Ons bereikte het trieste bericht dat onze sportvriend en trouwe lid Peter Kraan op 13 juli is overleden. Peter is 58 jaar geworden.

Peter was een trouwe en sociale sportvriend. Hij kwam in de jaren negentig vanuit Enschede naar Groningen en werd in 1990 lid van onze vereniging. Hij bleek meteen een vaste deelnemer aan trainingen en andere clubactiviteiten. In 1994 trad hij ook toe tot het bestuur, iets wat hij drie jaar zou doen. Vervolgens verhuisde hij voor zijn werk, eerst naar Breda en vervolgens naar Zwolle. Hij werd ook lid van de COVS-verenigingen daar, maar bleef onze club als donateur ook trouw. Als het even kon bezocht hij onze activiteiten en hij ging elk jaar mee met Sportweekend Ameland.

Omdat de verbondenheid met onze club onverminderd groot bleek, werd hij in 2000 ook weer lid van Groningen en Omstreken. Regelmatig reisde hij vanuit Zwolle naar een clubavond in Groningen. De nieuwjaarsinstuif, de jaarvergadering, lezingen en bijzondere activiteiten sloeg hij bijna nooit over. Voor zijn werk als controller ICT bij de belastingdienst bleef hij wel in het oosten wonen.

Peter was wat we kunnen noemen een ‘aparte vogel’, maar wel één met een goed hart, die uitging van het goede van de mens. Altijd nieuwsgierig en altijd betrokken bij onze club en de mensen die hij al zolang kende. Ook altijd bereid om te helpen waar nodig. Naast zijn bestuurslidmaatschap bij onze club tussen 1994-1997 was hij de laatste jaren zeer actief op het gebied van het meer begrip vragen voor mensen met autisme.

We verliezen in Peter een betrokken lid en echte sportvriend. Wat blijft zijn de herinneringen. We wensen zijn kinderen en overige familie en vrienden veel sterkte.