De KNVB heeft in het amateurvoetbal voor het aanstaande seizoen het gele kaartenbeleid versoepeld. Pas bij de vijfde gele kaart volgt een eerste schorsing. Eemsmond Sport vroeg onze reactie. Wij zijn niet voor of tegen, lees onderstaand ons standpunt. Check ook het artikel op Eemsmond Sport.

Als Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken staan we neutraal ten opzichte van het aangepaste gele kaartenbeleid van de KNVB. Voorop gesteld: wij hechten grote waarde aan sportiviteit en respect op en rond de velden. Preventief moeten vooral clubs zelf, samen met KNVB en belangenorganisaties, daar het nodige aan doen. Er is veel gewonnen op dat gebied de afgelopen jaren. En tegelijk ook nog veel te doen. Waar nodig zijn we naast preventie ook voor stevige maatregelen. Vooral excessen moeten worden aangepakt. En het zou niet langer normaal moeten worden gevonden dat je tegen elke beslissing van een scheidsrechter uitgebreid protesteert en ageert. Kwestie van respect.

Vinden we de versoepeling het gele kaartenbeleid daarom een slechte zaak? Niet per se. Bij een contactsport horen overtredingen. En soms gaat een speler daarbij over de grens en krijgt geel. That’s all in the game. Het lijkt dan wel tegenstrijdig signaal, maar met de komst van een aanklager in het amateurvoetbal (bij rode kaarten) kan wellicht zelfs een positieve stap worden gezet in het aanpakken van overtredingen die we echt niet willen zien op het veld. Bovendien, als scheidsrechter maakt het ons niet uit. Wij leiden de wedstrijden naar eer en geweten. En geven een gele of rode kaart als de overtreding dat rechtvaardigt. Hoe en of er achteraf wordt gestraft is voor de scheidsrechter niet relevant. De wedstrijd is immers afgelopen en daarmee voor de scheidsrechter klaar.
Wat sportiviteit en respect betreft ligt zoals gezegd de bal in eerste instantie bij de voetbalverenigingen. Bestuurders en trainers/leiders moeten daarin hun verantwoordelijkheid nemen. Waarom zou je als trainer accepteren dat spelers gele kaarten oplopen voor praten tegen een scheidsrechter? Is onsportief! En als een speler 5, 6 of 7 gele kaarten in een seizoen oploopt, moet je je als speler zelf, maar ook als trainer en club afvragen hoe dat komt. En daar iets aan doen.
We zijn dus niet voor of tegen de versoepeling van het gele kaartenbeleid. We zijn wel voor sportief gedrag, voor respect en voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid. We wensen iedereen een sportief, strijdbaar en succesvol seizoen toe!