De informele nieuwjaarsinstuif op 3 januari is in een zeer gemoedelijke sfeer verlopen. de 45 aanwezigen keken terug en vooral vooruit. Nieuw was dat er voorafgaand aan de speech en snert kon worden getraind. Dat beviel goed. Twaalf leden toonden zich van hun sportieve kant. Voorzitter Robert van Dorst hamerde in zijn speech op het stevig ingrijpen bij het overschrijden van de grenzen. Hij toonde zich zorgelijk over ontwikkelingen binnen KNVB en COVS, maar was positief over onze vereniging. Kijk onderstaand voor zijn speech én de foto’s…

‘Namens het bestuur heet ik jullie allemaal van harte welkom op deze nieuwjaarsinstuif van onze vereniging. Het begin van het nieuwe jaar, en traditioneel ook het moment om even kort terug te blikken. Als vereniging hebben we een levendig verenigingsjaar achter de rug. Het aantal leden bleef stabiel net boven de 200 leden. Financieel staan we er goed voor. En we hebben op diverse terreinen mooie resultaten kunnen boeken. In 2014 zijn diverse activiteiten goed verlopen, zoals het weekend Ameland, de deelname met een derde plaats op het NK zaalvoetbal, de winst op het Noordelijk spelregelkampioenschap en de winst daarbij van Sam Dröge. We namen met minder succes deel aan het NK veldvoetbal en het NK spelregels. We lanceerden een open brief over respect rondom de week van de scheidsrechter, zorgden voor persoonlijke belangen  van leden, zagen het clubblad De Aftrap voor het eerst volledig in kleur verschijnen én realiseerden een eigen sportmasseur en goede trainingstijden op prima nieuwe kunstgrasvelden. Het hoogtepunt was natuurlijk de bijeenkomst in november met onze bondsvoorzitter Michael van Praag. Wij waren blij en verrast dat hij onze uitnodiging heeft aanvaard. En kijken terug op een zeer boeiende en geslaagde avond. Met ruim 120 aanwezigen, aandacht in de media en een boeiend betoog.

In Groningen waren we gastheer van de trainerscursus van COVS Noord. Onze leden Alfons de Graaf, Bert Kamstra en Henk Steenhuis behaalden hun trainingsdiploma. Voor de vereniging is het  erg belangrijk dat wij gediplomeerde trainers in ons midden hebben. Bij deze roep ik onze leden op om de trainingen nog meer te bezoeken. Op donderdagavond zijn wij tevreden, maar de dinsdagavond kan drukker.

Het bestuur doet ook regelmatig beroep op leden om eens te helpen bij diverse activiteiten en jullie geven daar gehoor aan. Dit is heel positief en dat geeft aan, dat we een positieve sfeer binnen de vereniging hebben. We zien ook dat steeds meer leden meer betrokken raken bij de vereniging en daar zijn we zeer verheugd over.

De herindeling van de scheidsrechtersgroepen is door de KNVB uitgesteld en daar zijn wij blij om.  Als de organisatie er niet klaar voor is, dan moet je het beleid niet wijzigen. Wel maken wij ons zorgen dat COVS steeds minder invloed heeft binnen de KNVB en zien we de gevolgen van de herindeling van de KNVB met zorgen tegemoet.  Verrast waren wij wel dat de KNVB in Zeist contact met onze vereniging opzocht om te praten hoe wij deze samenwerking kunnen verbeteren. Op de vraag waarom onze vereniging gaven zij aan, dat zij ons als echte scheidsrechtersvereniging zagen die hun stem lieten horen bij diverse zaken. Zo ook de wijze waarop wij naar buiten treden als het over het respect gaat. Maar ook hoe het komt dat we zoveel jonge leden hebben. En dat onze leden zich goed laten zien op het gebied van arbitrage. Mooi dat ze ons waarderen!

We hebben diverse leden die in top aan het arbitreren zijn, zowel in het betaald voetbal als in de top van het amateurvoetbal. Maar ook zijn wij trots op onze leden die een trapje lager hun partij op een uitstekende wijze mee draaien. Vaak al jaren en even vaak met veel inzet en plezier!

In het kader van respect ben ik bang dat we langzaam weer aan het afglijden zijn. Hoewel het in het noorden redelijk meevalt, zijn er te veel incidenten. Ook wij hebben in de eerste helft van het seizoen in een aantal gevallen leden moeten bijstaan of donateurverenigingen moeten aanspreken over bijvoorbeeld berichten op sites en twitter. Ik denk dat wij zelf onze grenzen moeten stellen en als verenigingen niet mee willen werken tijdens een wedstrijd direct stevig moeten ingrijpen. Volgens mij is dit de enige weg om verenigingen duidelijk te maken, tot hier en niet verder.

In het komende jaar gaan wij van start met ons videoproject. Een project waarin wij onze leden aan de hand van videobeelden duidelijk willen maken wat in hun arbitrage goed gaat en wat verbeterd kan worden. Met dit project hopen wij onze leden verder te helpen in hun arbitrage. Via de nieuwsbrief zullen wij hier verder over communiceren. Daarnaast starten we in februari met een pubquiz, maandelijks na de training. Volgende week gaan we naar Ameland en de week erna doet ons voetbalteam mee aan het NK zaal in Boekel. Op voetbalgebied zullen we dit jaar starten met de organisatie van het NK veldvoetbal, dat in juni 2016 in Groningen door ons zal worden georganiseerd.

Uiteraard zullen wij ook de gesprekken met de KNVB in Zeist en Noord voortzetten. En landelijk zullen wij ons nadrukkelijk bemoeien met de plannen tot hervorming van de COVS. Een noodzakelijke slag, maar wel op een goede manier en met de tientallen scheidsrechtersverenigingen als basis.

Ik wens een ieder een goed, gezond, respectvol en succesvol 2015 toe. Ik besef dat als ik deze woorden uitspreek, dat dat voor een aantal leden moeilijk is omdat zij afgelopen jaar een dierbare hebben verloren. Weet dat wij er voor jullie zullen zijn!’

Robert van Dorst, voorzitter

Klik hier voor de foto’s, gemaakt door Wouter Horst en Erika Persson