LET OP. De jaarvergadering zal niet op 20 april of 29 juni plaatsvinden, maar is verplaatst naar 21 september.

Op maandag 21 september gaat onze vereniging op bestuurlijk vlak een nieuwe fase in, op weg naar een ongetwijfeld mooie toekomst. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van die avond nemen we namelijk niet alleen afscheid van voorzitter Robert van Dorst, maar begroeten we ook drie nieuwe, jonge bestuursleden. We zijn er zeer trots op dat we kunnen melden dat Jan-Willem Bouw en Meine Groefsema op 21 september verkiesbaar zijn als nieuwe bestuursleden van onze vereniging!

In aanloop naar de ledenvergadering zullen we Jan-Willem en Meine uiteraard nader voorstellen. Ze hebben inmiddels een bestuursvergadering bijgewoond en ook is al gekeken naar de toekomstige taakverdeling van het nieuwe bestuur. De taken van Jannes Mulder (die in 2019 aftrad), Robert van Dorst (die dit jaar stopt) én Marcel Bellinga (die zal aftreden in april 2021) zijn opnieuw verdeeld.

Taakverdeling

Eerder was al bekend dat Marco Oosting, die al bestuurslid is, in april dit jaar het voorzitterschap op zich neemt. Hij gaat ook de PR en contacten met de media oppakken. Het is de bedoeling dat Jan-Willem in 2021 het secretariaat van Marcel overneemt. Meine gaat de contacten met gemeente, trainers, masseur, COVS, GRC/sportpark en dergelijke gaat onderhouden. Marc van der Haak neemt het beheer van de website grotendeels over van Marcel. Marc zal daarnaast samen met Martin Schipper in elk geval tot medio 2021 het penningmeesterschap blijven waarnemen. Doordat we nu al het bestuur op sterkte brengen, kan er zoals gewenst een zorgvuldige overdracht plaatsvinden. Meine en Jan-Willem: mooi dat jullie de handschoen oppakken!

Afscheid Robert

Robert van Dorst neemt zoals gemeld op 21 september afscheid. Hij is dan 26 jaar voorzitter van onze mooie vereniging en al 30 jaar bestuurslid. Uiteraard laten we zijn afscheid niet ongemerkt voorbij gaan. De ledenvergadering zal daarom eenmalig om 19.30 uur (i.p.v. een half uur later) beginnen en we streven ernaar om rond 21.00 uur af te ronden. Aansluitend nemen we informeel afscheid van onze voorzitter.

In de loop van juni publiceren we de agenda voor de ledenvergadering en de overige vergaderstukken (notulen vorige ledenvergadering en algemeen jaarverslag 2019) op deze site. De stukken komen ook in het eerste nummer van De Aftrap, dat medio juni verschijnt.