De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 25 april 2022. Aanvang 19.30 uur, ontvangst vanaf 19.00 uur. De vergadering wordt gehouden op ‘Sportpark Corpus den Hoorn’, Laan Corpus den Hoorn 98 in Groningen.  Tijdens deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af.

Vergaderstukken
Onderstaand zijn de agenda, de notulen van de ALV 2021 en het algemeen jaarverslag 2021 te downloaden.

Agenda Algemene Ledenvergadering 25 april 2022
Notulen Algemene Ledenvergadering 13 september 2021
Algemeen Jaarverslag 2021

We hopen iedereen maandag 25 april te kunnen begroeten.
Graag tot dan!