De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 17 april 2023. Aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur. De vergadering wordt gehouden op ‘Sportpark Corpus den Hoorn’, Laan Corpus den Hoorn 101 in Groningen.  Tijdens deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af.
Daarnaast nemen we na 27! jaar afscheid van ons bestuurslid Martin Schipper.

Vergaderstukken
Onderstaand zijn de agenda, de notulen van de ALV 2022 en het algemeen jaarverslag 2022 te downloaden.

Agenda Algemene Ledenvergadering 17 april 2023
Notulen Algemene Ledenvergadering 25 april 2022
Algemeen Jaarverslag 2022

We hopen iedereen maandag 17 april te kunnen begroeten.
Graag tot dan!