Afgelopen week zijn de resultaten van het grote ledenonderzoek onder alle 800 leden van COVS Noord gepresenteerd. De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken komt zeer goed uit het onderzoek. Leden zijn tevreden over de verschillende faciliteiten en spreken lovende woorden over de vereniging. De vereniging wordt met een gemiddelde cijfer van 7,94 gewaardeerd. Leden staan positief tegenover samenwerking met andere COVS-verenigingen. Daarmee steunen de leden de afgelopen jaren uitgedragen visie van het bestuur. De twaalf Noordelijke COVS-verenigingen gaan op basis van het onderzoek met elkaar in gesprek om te kijken waar en op welke wijze meer samenwerking gewenst en mogelijk is.

Ruim zestig procent van de 800 leden van de twaalf COVS-verenigingen hebben de vragenlijst afgelopen voorjaar/zomer ingevuld. Voor onze vereniging vulde ruim 53% de vragenlijst in. Daarmee zijn de uitkomsten van het onderzoek representatief. Het onderzoek biedt veel informatie, bijvoorbeeld over de opbouw van ons ledenbestand. Ruim 72% is nog actief als voetbalscheidsrechter of assistent op het veld, terwijl 5,50 % in de zaal actief is. Bijna 14% is rapporteur. Zo’n 15% is niet meer in enige functie actief. Qua leeftijd is Groningen en Omstreken een jonge vereniging, zeker in vergelijking met de andere Noordelijke verenigingen, waar de gemiddelde leeftijd veel hoger ligt. Van alle leden van Groningen en Omstreken is ruim 30% tussen de 15 en 34 jaar jong. Ruim 13% is tussen de 35-44, tegen 15% 65+. De jeugd blijkt vaker deel te nemen aan activiteiten en is ook in grotere mate voor samenwerking met andere verenigingen.

92% voor samenwerking
Belangrijke aanleiding voor het onderzoek was het teruglopende ledental van veel COVS-verenigingen. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Waar de COVS landelijk tien jaar geleden nog zo’n 7500 leden had, zijn dat er nu nog circa 5500. In Noord is de daling bovendien veel groter. Daarnaast is het ledenbestand bij veel verenigingen vergrijst. Onze vereniging is uitzondering: we hebben juist meer leden dan 10 jaar geleden en hebben bovendien relatief veel jonge leden! Met het oog op de geringe ledenaantallen van veel verenigingen was één van de belangrijkste onderzoeksvragen of men voor of tegen samenwerking met andere COVS-verenigingen is om het bestaansrecht te vergroten. Over heel COVS Noord gaf ruim 91% aan voor samenwerking te zijn, voor onze vereniging ligt dat zelfs op ruim 92%.

Hoge scores Groningen
In het onderzoek werd gevraagd welke zaken c.q. faciliteiten leden belangrijk vinden. Onze leden vinden ‘een actieve vereniging’, juridische bijstand, trainingsmogelijkheden, vertegenwoordiging naar de KNVB, informatievoorziening, kennis en clubavonden als belangrijkste voorzieningen. Ontspanningsactiviteiten, lidvoordelen (kortingen e.d.) en sportieve aangelegenheden (zoals deelname aan de COVS-voetbaltoernooien) vinden leden van Groningen en Omstreken minder belangrijk.

Op alle bevraagde taken c.q. faciliteiten werd leden ook gevraagd met een cijfer tussen 1 en 10 aan te geven hoe ze de vereniging daarop beoordelen. We krijgen mooie cijfers als Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken! Voor de informatievoorziening’en ‘actieve vereniging’ scoren we boven de 9. Voor kennis, trainingsmogelijkheden én de kwaliteit van de trainingen, clubavonden en vertegenwoordiging naar de KNVB boven de 8. Alleen voor medische faciliteiten (een 6,40) en sportieve aangelegenheden (een 5,40) scoren we wat lager. Wat de medische voorzieningen betreft wordt daar aan gewerkt, wat de sportieve aangelegenheden betreft, geven leden tevens aan dat ze het minder belangrijk vinden. We doen dan ook al een aantal jaren niet meer mee aan de COVS-voetbaltoernooien.

Met het gemiddelde cijfer van een 7,94 scoren we het hoogste van alle Noordelijke COVS-verenigingen. Op de 17 afzonderlijke onderdelen waarop men een cijfer werd gevraagd, scoren we op acht onderdelen het hoogste van Noord. Op nog eens vijf onderdelen scoren we als tweede of derde. Voor slechts één onderdeel (COVS-voetbaltoernooien) scoren we als één van de slechtste, namelijk als tiende van de twaalf.

Wat kunnen we leren van het onderzoek?
Uit het onderzoek en ook uit de extra opmerkingen halen we een aantal zaken die voor verbetering vatbaar zijn, te weten:
– specifieke aandacht voor assistent-scheidsrechters en zaalvoetbal-scheidsrechters
– verbeteren medische faciliteiten
– uitbreiden aantal spelregelactiviteiten
– uitbreiden c.q. beter profileren van mogelijkheden begeleiding en juridische bijstand
– vertegenwoordiging naar de voetbalverenigingen.

Het bestuur zal deze wensen van leden uiteraard meenemen bij de plannen voor de nabije toekomst. Het onderzoek kan dus helpen de dienstverlening van de vereniging nog verder te verbeteren. We zijn echter ook vooral heel blij met de positieve score en daarvoor aan alle leden dank!

Binnen COVS Noord waren de meeste scores redelijk positief. Toch zijn leden op onderdelen kritisch. Aangezien leden massaal aangeven voor samenwerking met andere verenigingen te zijn, en sommige verenigingen steeds minder leden overhouden, is besloten dat de onderzoekscommissie als ‘commissie toekomst COVS Noord’ voorlopig doorgaat. Voor 1 januari 2012 moeten alle afzonderlijke twaalf COVS-verenigingen heel concreet aan de commissie aangeven wat men met de uitkomsten van het onderzoek gaat doen, of men verdere samenwerking dan wel fusie met andere verenigingen ziet zitten en zo ja met wie en hoe en welke vervolgstappen men daarin wenst. De commissie gaat vervolgens kijken of men partijen met elkaar in gesprek kan laten gaan, zodat nog voor de jaarvergadering van COVS Noord in april 2012 duidelijk is wat er concreet naar aanleiding van het onderzoeksrapport gaat gebeuren.

Hoe nu verder?
Uw bestuur is zeer verheugd over de uitkomsten van het onderzoek, zowel de positieve scores als de bereidheid tot samenwerking. Hoewel het Groningen en Omstreken goed gaat en we een groeiend aantal leden hebben, zien ook wij de voordelen van samenwerking. Bovendien vinden we dat we als grootste vereniging een verantwoordelijkheid hebben naar de andere COVS-verenigingen. Hoe we dit concreet handen en voeten gaan geven, zullen we in een later stadium uitwerken en communiceren.

Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport

Heb je opmerkingen naar aanleiding van dit bericht of het onderzoek als zodanig, dan kun je onderstaand een reactie plaatsen of het bestuur mailen op covsgroningen@gmail.com.