De tweede bijeenkomst van de ‘seniorensoos’ is komende maandag 14 maart, van 14.00 – 16.00 uur in het GRC-clubhuis in Groningen. Na een drukbezochte en geslaagde startbijeenkomst op 23 februari hebben de deelnemende seniorleden (en donateurs en oud-leden) afgesproken elkaar elke eerste maandag van de maand van 14.00 uur tot circa 16.00 uur te treffen in het GRC-clubhuis. Omdat in maart de jaarvergadering op de 1e maandag viel, is de maart-bijeenkomst afgesproken voor de 14e. Iedereen is welkom, maar de activiteit is vooral bedoeld voor de wat oudere leden, oud-leden (c.q. donateurs). De eerste bijeenkomst werd door negentien belangstellenden bezocht.

Na 14 maart zijn de volgende bijeenkomsten op 4 april, 2 mei en 6 juni. Tijdens de bijeenkomst van 14 maart aanstaande zal aan de deelnemers onder andere worden gevraagd een naam voor het geheel te bedenken. Tot die tijd noemen we het maar even de ‘seniorensoos’…

Wil je erbij zijn 14 maart? Kom dan rond 14.00 uur naar het GRC-clubhuis op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen.

Onderstaand een foto van een groep leden + partners voor de Korenbeurs op de Vismarkt, tijdens de jubileumviering in 1958.