De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is maandag 3 maart, vanaf 20.00 uur in het GRC-clubhuis in Groningen. De ontvangst is vanaf 19.30 uur. Tijdens de vergadering zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, worden de hoogte van de contributie en donaties vastgesteld en worden bestuur en commissies samengesteld. Bovendien zetten we enkele bijzondere leden in het zonnetje en wordt de Johan Roeders bokaal uitgereikt aan de spelregelkampioen van onze vereniging. Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd!

Je kunt hier alle vergaderstukken downloaden! Agenda en algemeen jaarverslag worden ook gepubliceerd in nummer 1 (februari) van de Aftrap, welke de week voorafgaand aan de vergadering zal verschijnen.

Agenda Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 3 maart 2014

Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 8 april 2013

Notulen (financiële) Algemene Ledenvergadering 27 mei 2013

Algemeen jaarverslag 2013

Benieuwd naar de jaarvergadering van 2013? Klik dan hier voor het verslag in woord en beeld.

Graag tot 3 maart!