De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is vanavond, maandag 23 maart 2015, vanaf 20.00 uur in het GRC-clubhuis in Groningen. De ontvangst is vanaf 19.30 uur. Tijdens de vergadering zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, wordt de hoogte van de contributie en donaties vastgesteld en worden bestuur en commissies samengesteld. Bovendien zetten we enkele bijzondere leden in het zonnetje en wordt de Johan Roeders bokaal uitgereikt aan de spelregelkampioen van onze vereniging. Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd!

Je kunt hier alle vergaderstukken downloaden! Agenda en algemeen jaarverslag worden ook gepubliceerd in nummer 1 (maart) van de Aftrap. Financiële stukken zijn vooraf op te vragen bij de penningmeester, zie daarvoor ook de agenda.

Agenda Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 23 maart 2015

Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 3 maart 2014

Algemeen jaarverslag 2014

Benieuwd naar de jaarvergadering van 2014? Klik dan hier voor het verslag in woord en beeld.

Graag tot vanavond!

Het bestuur