Maandagavond 7 maart aanstaande wordt de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging gehouden. De ontvangst is vanaf 19.30 uur in het nieuwe GRC-clubhuis op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. De vergadering begint om 20.00 uur. Tijdens de vergadering zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Ook zal het bestuur de plannen voor de nabije toekomst uit de doeken doen. Verder worden het bestuur en de commissies samengesteld, de hoogte van de contributie vastgesteld en de verschillende jaarverslagen en financiële stukken besproken. Bij het punt huldeblijken wordt een aantal leden in het zonnetje gezet omdat ze al 25 of 40 jaar lid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen zijn! Ook wordt de winnaar van het Johan Roeders spelregelkampioenschap gehuldigd.

Klik hier voor de diverse stukken:
* de agenda voor de vergadering van 7 maart

* de notulen van de jaarvergadering van 8 maart 2010

* het algemeen jaarverslag 2010.

De agenda en de notulen kun je ook vinden in ons cluborgaan De Aftrap nummer 1, welke inmiddels is verschenen. 

We begroeten alle leden graag op 7 maart aanstaande!