Jannes Mulder is op 15 april bij zijn aftreden als bestuurslid door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.  Jannes was 28 jaar lang actief als bestuurslid en vervulde daarnaast diverse andere functies voor de vereniging. Voorzitter Robert van Dorst verwoordde de voordracht aan de vergadering als volgt: ‘Het afscheid van Jannes gaat ons enorm aan het hart. Want je was er gewoon altijd! In 28 jaar heb je geen bestuursvergadering gemist. Je hebt veel gedaan voor onze club. Niet voor niets kreeg je afgelopen jaren onder andere al de gouden speld van de COVS en het lidmaatschap van verdienste van onze vereniging toegekend. Als we kijken naar jouw verdiensten voor deze vereniging, dan zijn die zeer divers. 51 jaar geleden werd je lid en in al die jaren ben je een zeer actief, loyaal en betrokken lid geweest. Wat heb je eigenlijk niet gedaan? Je zat in diverse commissies. regelde en regelt al jarenlang aanstellingen voor oefenduels, bent in het bestuur chef bloemen, maakt tegenwoordig het rooster voor de bardiensten en bent er gewoon altijd. Een doener, maar ook zeker niet te beroerd om je mening te geven. Ook als die afwijkt van de rest. Menig vergadering bezocht je. Talrijke keren ging je op pad om zieke leden een hart onder de riem te steken. En als er iets moest gebeuren, stond je vaak vooraan om het op te pakken. Zonder veel praatjes deed je het gewoon, omdat je dat graag voor jouw cluppie deed. Sinds 1991 ben je bestuurslid geweest en ook al daarvoor komen we jouw naam tegen. We vragen ons wel af hoe dat straks moet zonder jou, want je was onze rots in de branding!’ Met een daverend applaus benoemde de vergadering Jannes vervolgens tot erelid.

Jannes Mulder_verkleindJannes Mulder erelid

Naast het erelidmaatschap van Jannes werden er nog meer leden in het zonnetje gezet. Bé Bultena werd naar voren gehaald omdat hij al 55 jaar lid is. Gerard Helsma, Joop Schokker en Tjarko Starke zijn al 50 jaar lid en voorzitter Robert van Dorst kreeg zelf de speld voor 40 jaar trouw lidmaatschap. Een 25 jarig jubileum werd gevierd door Alfons de Graaf, Martin Schipper en Jacob Cleveringa. Een aantal jubilarissen kon om uiteenlopende redenen niet aanwezig zijn en worden op een later moment in  het zonnetje gezet. dat betreft Jan Niko de Boer (ook 55 jaar lid) en de 25-jarige jubilarissen Freek Reitsema en Mark Strijker. Tot slot waren er bloemen en een bokaal voor Bert Volders, als winnaar van het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2018-2019.

Vanzelfsprekend werd er ook vergaderd door de bijna vijftig aanwezigen. Er werd uitgebreid stilgestaan bij het afronden van alle zaken die betrekking hebben op het aftreden van de penningmeester in november 2018. Na het afronden van het onderzoek, het op orde brengen van de boekhouding en het afwikkelen van de zaken met de oud-penningmeester kan onder dit dossier een streep worden gezet. Op naar de toekomst!

De verschillende stukken (notulen, algemeen en financieel jaarverslag, begroting) werden conform voorstel vastgesteld. Voorzitter van Dorst schetste onder het punt bestuursbeleid de belangrijkste voornemens voor de toekomst: interne rust en stabiliteit, intensiveren samenwerking met de KNVB, waar nodig vernieuwen van het aanbod aan activiteiten én het meer toenadering zoeken tot de voetbalverenigingen. De contributie voor 2020 werd met 1 euro verhoogd (naar 53 euro). Het protocol kascontrole en de aangepaste contributieregeling werden vastgesteld. Marcel Bellinga (voor een laatste termijn), Martin Schipper en Marc van der Haak werden herbenoemd in het bestuur. Klik hier voor de uitgesproken beleidsvoornemens.

Het was een goede jaarvergadering, waar soms stevige noten werden gekraakt, maar waar iedereen ook met de blik naar de toekomst gericht was. Met een prachtige afsluiting in de vorm van het erelidmaatschap van Jannes.

jubilarissen ALV_15 april 2019 (verkleind)

De jubilarissen bijeen, v.l.n.r. Robert van Dorst, Jannes Mulder, Alfons de Graaf, Jacob Cleveringa, Martin Schipper, Bert Volders (voor), Tjarko Starke, Bé Bultena en Gerard Helsma.