Tijdens een prima verlopen jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 21 maart in het GRC-clubhuis is Jan Regtop benoemd tot erelid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Jannes Mulder werd dubbel onderscheiden omdat hij al 25 jaar bestuurslid is. Hij ontving de gouden speld van COVS Nederland én werd benoemd tot lid van verdienste. Huldeblijken en bloemen waren er ook voor Jan Ensing en Geert Ellens (beiden 40 jaar lid), Marije Deuring (als blijk van waardering voor haar inspanningen op COVS-voetbalgebied), scheidend bestuurslid Evert IJspeert en spelregelkampioen Bert Volders. Er waren ruim vijftig leden en genodigden op de jaarvergadering afgekomen.

Jan Regtop  was erelid van COVS Centraal Drenthe, de vereniging die per 1 januari 2016 werd opgeheven. Regtop heeft een lange staat van dienst voor de voetbalarbitrage en was onder andere van 1953 tot en met 1976 bestuurslid/ secretaris van centraal Drenthe, was actief voor COVS Noord, KNVB afdeling Drenthe en KNVB district Noord. Na zijn overstap naar Groningen en Omstreken vond de vereniging dat zijn erelidmaatschap moest worden overgenomen. Erelid Roel Visscher stelde de jaarvergadering dat voor en die omarmde dat voorstel met een warm applaus. Jan Regtop was helaas ziek afwezig, maar binnenkort ontvangt hij de versierselen die bij deze onderscheiding horen.

Jannes Mulder werd verrast met de gouden speld van COVS Nederland. Bovendien werd hij benoemd tot lid van verdienste. Voorzitter Robert van Dorst roemde Jannes om zijn niet aflatende inzet. ‘Hij is iemand die er altijd is, nooit te beroerd is om iets te regelen en die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. Jannes is onze grote regelneef. Of het nu gaat om een bloemetje bij ziekte of blessure, het regelen van een scheidsrechter voor oefenduels van onze donateurclubs of de koffie tijdens de bestuursvergadering. Laat dat maar aan Jannes over. De ontspanningscommissie, de voetbaltoernooien, het bezoeken van allerlei vergaderingen en recepties, het klaarzetten van de zaal bij weer een activiteit, niets is hem teveel. En dat al 25 jaar lang. Hij kan wel eens mopperen, maar vaker volgt er een anekdote om het ijs weer eens te breken.’

Geert Ellens en Jan Ensing werden onderscheiden omdat ze 40 jaar lid van de COVS zijn. Bert Volders kreeg als spelregelkampioen de Johan Roedersbokaal uitgereikt. Spelregelman Klaas Smith riep de leden op massaler mee te doen aan deze spelregelstrijd. Bloemen en een dinerbon waren er voor Evert IJspeert, die na zes jaar afscheid nam van het bestuur. De voorzitter dankte hem voor zijn goede bijdragen op gebied van onder andere spelregels, videofeedback en fair play. En als notulist van alle vergaderingen. Met een bloemetje voor aanjager en leidster Marije Deuring memoreerde Robert van Dorst ook nog even de goede prestaties van ons eigen voetbalteam (winnen van het NK veld en fair play prijzen in zaal en op veld).

Er werd uiteraard ook nog vergaderd. En dat ging vlot, want in een goed uur werden alle agendapunten afgewerkt. De belangrijkste besluiten:
– de notulen, het algemeen jaarverslag en alle financiële stukken werden conform voorstellen vastgesteld
– de contributie voor 2017 werd vastgesteld op 50 euro (en 44 euro voor niet-actieve leden), terwijl de donaties 20 euro (individueel) en 25 euro (clubs) blijven
– bestuur en commissies werden conform voorstel samengesteld
– de vergadering stemde in met de uitgesproken beleidsvoornemens.

In zijn openingsspeech sprak voorzitter Robert van Dorst zijn zorgen uit over de gevolgen van de scheidsrechterspiramide en riep hij leden op iets te doen voor Fonds Gehandicaptensport. Daarmee benoemde hij twee belangrijke speerpunten van beleid voor de nabije toekomst.

Klik hier voor de openingsspeech van de voorzitter

Klik  hier voor de uitgesproken beleidsvoornemens

Klik hier voor de foto’s gemaakt door Richard Meints.