De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is komende  maandag 8 april aanstaande, vanaf 20.00 uur in het GRC-clubhuis in Groningen. De ontvangst is vanaf 19.30 uur. Tijdens de vergadering zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, worden de hoogte van de contributie en donaties vastgesteld en worden bestuur en commissies samengesteld. Bovendien zetten we enkele leden in het zonnetje en wordt de Johan Roeders bokaal uitgereikt aan de spelregelkampioen van onze vereniging. Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd!

In De Aftrap van maart 2013 kun je de agenda en het algemeen jaarverslag vinden. Deze kun je hier uiteraard ook downloaden, evenals de notulen van de vorige jaarvergadering.

Klik hier voor de agenda van de vergadering van 8 april 2013

Klik hier voor het algemeen jaarverslag 2012 van onze vereniging

Klik hier voor de notulen van de jaarvergadering van 5 maart 2012

 Benieuwd naar de jaarvergadering van 2012? Klik dan hier voor het verslag in woord en beeld.

Graag tot 8 april!