De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 13 september 2021. Aanvang 19.30 uur, ontvangst vanaf 19.00 uur. De vergadering wordt gehouden in/op ‘landgoed’ Coendersborg in Groningen.  Tijdens deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af en nemen we afscheid van secretaris Marcel Bellinga. Let op: we beginnen al om 19.30 uur (een half uur vroeger dan gebruikelijk). We willen je vragen je vooraf aan te melden via covsgroningen@gmail.com of per app op 06-13910724 (Marcel).

Corona / vooraf aanmelden

Uiteraard houden we de actuele situatie m.b.t. het coronavirus in de gaten. Mocht de datum of locatie daardoor wijzigen, dan melden we dat op deze site. Of en zo ja welke coronamaatregelen op 13 september nog van kracht zijn melden we hier ook. Uit voorzorg vragen we je om je vooraf aan te melden via covsgroningen@gmail.com of per app op 06-13910724 (Marcel).

Samenstelling bestuur, afscheid Marcel

Op deze avond nemen we afscheid van secretaris Marcel Bellinga, na ruim 27 jaar. Hij wordt opgevolgd door Jan-Willem Bouw. Verder wordt Pascal Souhuwat voorgedragen voor benoeming tot bestuurslid. Na de vergadering wordt er ter gelegenheid van het afscheid van Marcel gezorgd voor een hapje en drankje.

Coendersborg

Zoals bovenstaand vermeld wordt de jaarvergadering gehouden in/op ‘landgoed’ Coendersborg in plaats van in het GRC-clubhuis. Op deze locatie kunnen we meer mensen ontvangen op een corona-veilige manier. Coendersborg ligt in de wijk Helpman in de stad Groningen. Het adres is Coendershaag 1.  Navigatie: Cort van der Lindenlaan 5,  9722 LS Groningen.

Vergaderstukken

Onderstaand kun je de agenda en het algemeen jaarverslag 2020 downloaden. Deze worden ook gepubliceerd in de laatste Aftrap (nummer 3 1, juni/juli 2021). Dit blad is eind juni verschenen.

Agenda Algemene Ledenvergadering 13 september 2021

Notulen Algemene Ledenvergadering 21 september 2020

Algemeen jaarverslag 2020

Door het coronavirus hebben we deze vergadering op een laat moment in het verenigingsjaar gepland, met de hoop dat we dan met meer mensen bij elkaar kunnen komen. Daarmee voldoen we formeel niet aan de statutaire verplichting de vergadering voor 1 juli te houden. We vragen daarvoor begrip. De kascommissie verricht haar werkzaamheden wel voor 1 juli. We hopen iedereen 13 september te kunnen begroeten!