Op maandag 25 april jl. was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dit maal weer eens op ons oude vertrouwde ‘Sportpark Corpus den Hoorn’ en voor het gevoel alweer snel na de vorige (door corona uitgestelde) ledenvergadering van 13 september 2021.

In een redelijk gevulde ‘zaal’ legde het bestuur verantwoording af voor het gevoerde (financiële) beleid en besprak het de ambities die zij voor de (nabije) toekomst heeft. Belangrijk speerpunt voor het bestuur is om de betrokkenheid, van zowel jong als oud, bij de vereniging te vergroten en te kijken op welke wijze zij bij kan dragen aan het ‘werven’ van nieuwe scheidsrechters.

Foto’s gemaakt door Martijn Meulenbelt.

Als ‘vanouds’ werd er met een scherpe blik naar de verslaglegging van de penningmeester gekeken, maar de vergadering verleende het bestuur decharge. Daarnaast werden het jaarverslag, de notulen en begroting conform voorstel vastgesteld.
De vergadering stemde voorts in met verschillende voorstellen, waarvan de belangrijkste hieronder weergegeven:

  • De contributie voor 2023 wordt met twee euro verhoogd tot 62 euro voor actieve en 54 euro voor niet-actieve leden.
  • De minimum donatie voor individuele donateurs wordt gelijk getrokken met die van verenigingen. Voor beide donateurs is de minimum bijdrage 25 euro.
  • Bestuur en commissies werden conform voordrachten samengesteld. Dat betekent dat Marco Oosting (voorzitter) en Meine Groefsema werden herkozen en Hasse Aartsen werd benoemd tot bestuurslid.
  • Voor het 90 jarig jubileum van onze vereniging in 2023 wordt een commissie ingesteld. Theo Kok meldde zich tijdens de vergadering meteen aan als lid.

Vervolgens was het tijd om enkele leden in het zonnetje te zetten.

Namens de KNVB was René Ahlers aanwezig om oud-voorzitter Robert van Dorst uit te roepen tot Lid van Verdienste van de KNVB.
Ties Alberts – 25 jaar lid COVS
John ten Cate – 55 jaar lid COVS
Roel Bellinga – 55 jaar lid COVS
Garbrand Nienhuis – 55 jaar lid COVS
Martin Schipper ontving voor 25 jaar bestuurslidmaatschap de COVS-speld

Onderstaand nog enkele foto’s van de ledenvergadering, allen gemaakt door ons actieve lid Martijn Meulenbelt, a.k.a. The Woodpacker.