Afgelopen zaterdag 10 september is ons trouwe en zeer gewaardeerde lid Harm Frikken overleden. Harm is 75 jaar geworden. Tijdens de jaarvergadering eerder dit jaar werd hij nog gehuldigd in verband met zijn veertig jarig lidmaatschap. Harm is altijd een trouw lid van de vereniging geweest. In zijn actieve jaren was hij veelvuldig aanwezig bij de trainingen en nam hij deel aan de voetbaltoernooien van de COVS. Ook als commissielid kende hij zijn verdiensten, onder andere in de technische commissie en bij de organisatie van het eigen toernooi om de Lammert Hummelbokaal. De laatste jaren zagen we Harm vooral nog bij de kaartavonden. We verliezen in Harm een betrokken lid en een aardige vent. Een echte doener bovendien.

Harm ligt opgebaard in uitvaartcentrum Boerhavelaan, Boerhavelaan 19 in Groningen. Er is gelegenheid tot het nemen van afscheid komende woensdag 14 september van 19.00 – 20.00 uur. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag 15 september om 11.15 uur in aula 1 van het crematorium Groningen, Crematoriumlaan 6 in Groningen. U bent hierbij van harte welkom.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en overige nabestaanden sterkte met het verlies van Harm. Harm, rust in vrede!

Harm, links op de foto, werd in maart 2011 gehuldigd voor 40 jaar COVS-lidmaatschap.