Het bestuur van COVS Nederland is kritisch op het huidige rapportagesysteem, aan de hand waarvan wordt beslist over promoties en degradaties van scheidsrechters. Dat komt mede door een analyse van COVS Tilburg en door het feit dat door een tekort aan rapporteurs een grote groep scheidsrechters slechts 2 of 3 rapporten in een heel seizoen krijgt. Ook wij als Groningen en Omstreken hebben daarover begin dit jaar aan de bel getrokken bij COVS Nederland en de KNVB. Het VCN (bestuur COVS Nederland) roept daarom alle scheidsrechters op hun mening en ideeën kenbaar te maken. En als Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken ondersteunen we die oproep van harte!

Van www.covs.nl:

Zolang als er scheidsrechters gerapporteerd worden, zolang is er ook discussie over de manier waarop dat gebeurt. Het Verenigingsbestuur COVS Nederland (VCN) heeft die discussie ook nu weer aangezwengeld, daarbij geholpen door een analyse van het rapportagesysteem door de COVS-groep Tilburg. Het huidige systeem heeft haar beste tijd inmiddels gehad. Dat heeft overigens weinig met de rapporten zelf te maken, de aanpassingen daaraan in de laatste jaren zijn alleen maar goed geweest.

Helaas daalt het aantal rapporteurs in Nederland nog sneller dan het aantal (KNVB-)scheidsrechters. Het gevolg daarvan is dat scheidsrechters in de groepen 3 t/m 5 en de jeugdgroepen nog maar enkele rapporten per seizoen ontvangen. Een ranglijst opstellen op basis van enkele rapporten geeft geen betrouwbaar beeld. Het laat in ieder geval niet zien hoe de scheidsrechter het gehele seizoen heeft gepresteerd.

Daar komt bij dat de beoordeling door (meestal nog anonieme) rapporteurs ook niet meer bij deze tijd past. Bij veel bedrijven is de beoordeling al lang geen eenrichtingsverkeer van de baas meer, maar wordt het functioneren in een gesprek met inbreng van twee (en soms zelfs meer) kanten besproken. Er wordt maatwerk geleverd en er is openheid over de totstandkoming van de beoordeling.

Met dat in ons achterhoofd heeft de COVS de rapportage als onderwerp van gesprek op de agenda van overleg met de KNVB gezet. Gelukkig ziet de KNVB ook in dat de rapportage zoals het nu georganiseerd is, best wat gemoderniseerd kan worden en dat het gebrek aan rapporteurs ernstige vormen aan begint te nemen. De KNVB gaat daarom onderzoeken hoe de rapportage ook anders kan. Met de KNVB hebben wij de afspraak gemaakt dat de COVS vanaf het begin betrokken zal zijn bij eventuele wijzigingen van het rapportagesysteem. Om zorgvuldigheid te waarborgen neemt de KNVB hier ruim de tijd voor, een standpunt dat de COVS onderschrijft.

Een nieuw systeem moet wat ons betreft transparant en modern zijn en maatwerk kunnen bieden. Behalve dat het systeem zorgt voor een ranglijst om daarmee te bepalen welke scheidsrechters aan het einde van het seizoen kunnen promoveren, is het minstens zo belangrijk dat ook scheidsrechters die niet promoveren zich wel kunnen blijven ontwikkelen op basis van de rapportage. Kortom een rapportagesysteem waarbij ontwikkeling centraal staat en waar de scheidsrechter dus echt iets aan heeft. Dat is in het belang van elke scheidsrechter en daar zal de COVS dan ook op inzetten. Daarbij zal uiteraard wel rekening gehouden moeten worden met beperkingen, een nieuw rapportagesysteem levert niet plotseling heel veel nieuwe gekwalificeerde rapporteurs op. Het gebrek aan rapporteurs zal op een slimme manier opgevangen moeten worden.

Denkt u mee?

Het VCN heeft alle besturen van scheidsrechtersverenigingen in het land opgeroepen om het onderwerp rapportage binnen de verenigingen te bespreken. Voordat een systeem gaat veranderen is het belangrijk dat we een goed beeld hebben over hoe het huidige systeem wordt ervaren. Wat moet blijven en wat kan er veranderen? Ongetwijfeld zijn er ook scheidsrechters in Nederland die ideeën hebben over modernere manieren van beoordelen dan het huidige systeem. Wij horen het allemaal graag, zodat we met een goed beeld van de ervaringen naar de KNVB kunnen.

Laat je mening weten via www.covs.nl, via een reactie op dit bericht hieronder of door een mail naar covsgroningen@gmail.com.