De financiële ledenvergadering op 14 mei 2018 is voorspoedig verlopen. In aanwezigheid van elf leden zijn alle financiële stukken doorgenomen en vastgesteld. Op voorstel van de kascommissie werd het bestuur decharge verleend. Ook de hoogte van de contributie en donaties werden conform voorstel vastgesteld. Vanuit kascommissie en vergadering kreeg het bestuur een aantal goede suggesties voor het financiële beleid voor de nabije toekomst. Zorgpunt is het grote aantal keren dat automatisch afgeboekte contributie wordt gestorneerd. Dit zorgt niet alleen voor veel extra werk voor de penningmeester, maar levert ook een grote post openstaande vorderingen op. Het bestuur bezint zich op maaregelen. Laat het zover niet komen! Als u de contributie even niet kunt voldoen of liever in termijnen betaalt, neem dan contact op met de penningmeester. Overigens gaat het de vereniging ook financieel goed. We zijn een gezonde vereniging!

Voorzitter Robert van Dorst bood de leden excuses aan voor het feit dat de stukken in maart tijdens de reguliere jaarvergadering nog niet beschikbaar waren. Hij gaf dat er binnen het bestuur in alle openheid een stevig gesprek is gevoerd en dat er nieuwe werkafspraken zijn gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen. Penningmeester Marcel Boekholt gaf schuldbewust aan dat de werkzaamheden te laat waren opgestart. Daarmee is de kous af en kan de blik weer op de toekomst worden gericht.

Klik hier voor een verslag van de eerder gehouden jaarvergadering in maart.