Op woensdag 9 januari heeft ons lid Robert de Wit het pamflet ‘’Neem je verantwoordelijkheid’’ van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken overhandigd aan de Raad voor Onderwijs, Jeugd en Cultuur in Brussel. Robert was in Brussel in verband met zijn studie. Hoewel de gebeurtenissen in Almere vooral een landelijke aangelegenheid zijn, heeft de Europese Unie ook veel belangen op het gebied van sport in de verschillende lidstaten. De Europese Unie prijst het feit dat partijen als de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken hun verantwoordelijkheid nemen en vooral dat ze andere betrokkenen oproept om hetzelfde te doen.

Hoewel Europa zich normaal gesproken weinig bemoeid met sportaangelegenheden in lidstaten vallen de sociaal-culturele problemen in Nederland wel degelijk onder het gezag van de Europese Unie. ‘’Het pamflet zal wel degelijk meegenomen worden in toekomstige onderzoeken naar het verbeteren van sportaangelegenheden in heel Europa’’. De raad ziet de negatieve maatschappelijke ontwikkelingen niet alleen in Nederland naar voren komen, maar ook in veel andere Europese landen. Ze is van mening dat iedereen kan leren van gebeurtenissen als deze om de kans op herhaling te voorkomen.

Klik hier voor meer informatie over de acties van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken op het gebied van respect.