Het was met ruim veertig leden een goed gevulde zaal op 21 november in het GRC-clubhuis tijdens de grote clubavond van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. FC Groningen-coach Ernest Faber was te gast en gaf zijn visie op de arbitrage en het thema respect. Een boeiend, openhartig, kritisch en inspirerend betoog. Faber hield een pleidooi voor meer samenwerking in de voetbalsport. ‘Alleen als we meer samenwerken, meer begrip krijgen voor elkaars positie kunnen we iets veranderen. Waarom niet ook tijdens een training?’ Dat laatste werd meteen concreet gemaakt en Faber sprak met Paul Lips en Jan-Willem Bouw af dat ze binnenkort een aantal partijvormen tijdens de training van FC Groningen komen leiden. ‘Goed voor het begrip onderling, leerzaam voor jullie en voor de spelers,’ aldus Faber. We gaan dat uiteraard met interesse volgen!

Voordat Faber aan het woord kwam had vice-voorzitter Martin Schipper iedereen welkom geheten en schetste Marc van der Haak het programma van het technisch weekeinde Ameland. Inschrijven is mogelijk via deze site. Daarna was het tijd om het gesigneerde EK-shirt van Björn Kuipers uit te reiken aan Chieljan en moeder Coby Veen.  Coby kocht het shirt tijdens de veiling voor Fonds Gehandicaptensport. Het gaat een mooi plaatsje in de nieuwe woning van Chieljan krijgen. Klik hier voor meer informatie over onze acties voor het goede doel. Vervolgens was het woord aan Ernest Faber.

De sympathieke coach was somber over alle inspanningen op gebied van fair play en respect. ‘Het begint bij de opvoeding en de voorbeeldfunctie die we als volwassenen hebben. Ouders zijn vaker een bedreiging voor plezier en respect, dan dat ze een positieve bijdrage leveren. Meer respect begint bij de basis, bij de opvoeding.’ Dat Faber er als coach ook zelf een rol in speelt, is hij zich heel goed bewust: ‘De voorbeeldfunctie is van levensbelang. Iedereen is in het leven soort van scheidsrechter soms. Is het niet op het veld, dan wel op de bank als trainer, thuis in het gezin of op het werk. Je moet je bewust zijn van je voorbeeldfunctie. En focus houden. Hoe kan ik van mijn spelers verwachten dat ze zich gedragen en hun taak uitvoeren, als ik zelf de emoties niet kan controleren?’

‘Steek energie in die dingen waar je invloed op hebt,’ stelde de FC Groningen-coach. Een stelling die hij met diverse voorbeelden ondersteunde. Faber gaf aan te vinden dat spelers moeten leren aanvoelen hoe ver je bij een scheidsrechter kunt gaan. In dat leerproces wil hij zijn spelers begeleiden. Iedereen is daarbij verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag. ‘Maar een al dan niet fout van een scheidsrechter mag nooit als excuus worden gebruikt voor het niet presteren,’ zo betoogde Ernest Faber.

Faber schetste de speler van de 21e eeuw. Een speler die continue online is, waarbij lifestyle een rol speelt, en waarbij er 24 uur per dag prikkels zijn. Dat gekoppeld aan de steeds groter wordende belangen in de sport en de druk van social media (‘alles wordt gefilmd’) , ontlokte Faber de stelling dat het veel te moeilijk is geworden voor één scheidsrechter. ‘Het wordt tijd voor twee scheidsrechters per wedstrijd. Het is te moeilijk voor één iemand. We kunnen daarbij kijken naar en leren van andere sporten.’

Over de inzet van technologische hulpmiddelen is Faber duidelijk: ‘De belangen zijn te groot om er geen gebruik van te maken. Maar we moeten wel een goede balans vinden in wanneer wel en niet. De charme en romantiek van het voetbal moet wel blijven bestaan. Tot op zekere hoogte horen daar ook fouten bij. Maar arbitrage 2.0 is wel een must!’

Op de vraag of Faber zijn spelers spelregels bijbrengt verwees de coach naar de jaarlijkse instructiebijeenkomst door een scheidsrechter betaald voetbal. ‘Ik neem de spelregels verder vooral mee in de trainingsvormen, laat ze het in de praktijk ontdekken. Misschien zijn er soms wel teveel regels, moeten we de scheidsrechter meer ruimte durven geven om de wedstrijd aan te voelen, in de sfeer van de wedstrijd te leiden.’

En zo vloog de avond voorbij. Faber toonde zich reëel, als iemand met een duidelijke mening en visie, als een echte topsporter én als een buitengewoon aardige vent. De aanwezige leden keerden enthousiast terug naar huis, nadat vice-voorzitter Martin Schipper de spreker had bedankt voor een boeiende avond. Op maandag 27 februari is de volgende ’technische avond’. Dan zijn onze eigen Siemen en Christian Mulder te gast.

dsc_0139 dsc_0157

Klik hier voor een uitgebreide fotoreportage van de avond, met dank aan Wouter Horst.