Update: de uitvaartplechtigheid vindt plaats op dinsdag 5 juni. De herdenkingsdienst begint om 15.00 uur in de Hervormde kerk, Zandumerweg 1, 9822 AK in Niekerk. Na afloop van de herdenkingsdienst vindt de crematie in besloten kring plaats. Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 14.15 uur gelegenheid tot condoleren. Het correspondentieadres is Ommegang 35, 9822 AZ Niekerk.

Ons bereikte het droeve bericht dat ons erelid Tjip Teenstra woensdag 30 mei is overleden. Hij is bijzijn van zijn naaste familie rustig ingeslapen. Tjip is 78 jaar geworden. Aanstaande dinsdag 5 juni zal in de kerk van Niekerk een herdenkingsdienst worden gehouden. Nadere informatie daarover later via deze site.

Tjip Teenstra was al sinds 1 december 1957 lid van onze vereniging. Hij heeft grote verdiensten voor onze vereniging gehad en was daarnaast ook actief voor het hoofdbestuur van de COVS en voor de KNVB, onder andere als lid van de DSC. Ook was Tjip jarenlang actief als scheidsrechterscoördinator van Eurovoetbal. En was hij actief bij FC Groningen, onder andere als bestuurslid en scheidsrechtersbegeleider. Tussen 1958 en 1975 was hij bestuurslid en een groot aantal jaren secretaris van onze vereniging. Van 1976 tot 1983 was hij voorzitter. Daarnaast zat hij onder andere in de redactiecommissie van De Aftrap en de beheerscommissie van het gezamenlijke clubhuis met Groen Geel. Als bestuurslid was hij onder andere de motor achter de opzet van een conditietest voor scheidsrechters en de samenwerking tussen scheidsrechtersverenigingen in het noorden van het land. Voor al zijn verdiensten werd hij diverse malen onderscheiden. In 1983 werd hij benoemd tot erelid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. In 1993 volgde een Koninklijke onderscheiding.

We verliezen in Tjip een gedreven en gedegen bestuurder, een warm mens en een echte scheidsrechtersvriend. We wensen Ria en verdere familie alle sterkte met het verwerken van dit enorme verlies.

Tjip Teenstra hier rechts op de foto met toenmalig KNVB-bestuurder Frits Boerema