Ons erelid Jan Regtop is op 10 oktober overleden, in het bijzijn van zijn familie. Jan is 90 jaar geworden. We zullen ons hem herinneren als echte scheidsrechtersvriend, als iemand met humor, als een hele warme en rustige persoonlijkheid.

Jan werd pas op 1 januari 2016 lid van onze vereniging, maar was al sinds 1947 lid van de COVS. Hij werd lid van Groningen en Omstreken toen ‘zijn COVS Centraal Drenthe’ op 1 januari 2016 werd opgeheven. Samen met een groot aantal andere leden stapte Jan over naar onze COVS-vereniging en we zijn blij en trots dat we hem dat nieuwe ’thuis’ konden bieden. Het was voor onze vereniging ook vanzelfsprekend dat we zijn erelidmaatschap van Centraal Drenthe zouden overnemen. Jan werd in het voorjaar van 2016 dan ook formeel benoemd tot erelid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.

De verdiensten van Jan zijn talrijk. Al in 1947 werd hij lid van de COVS en in 1953 trad hij toe tot het bestuur van Centraal Drenthe. Daarvan bleef hij lid en al snel ook secretaris tot juni 1976. In dat jaar werd hij benoemd tot erelid. Ook voor COVS Noord, de KNVB afdeling Drenthe en KNVB Noord heeft hij tal van verdiensten op zijn naam staan. Als scheidsrechter reikte hij tot het betaalde voetbal. En ook daarna bleef hij een geliefde en graag geziene persoonlijkheid.

Jan ligt opgebaard in het rouwcentrum De Boskamp, Boskamp 5 in Assen. Er is gelegenheid afscheid te nemen en het condoleanceregister te tekenen op maandag en dinsdag van 18.30 – 19.30 uur. De crematieplechtigheid is woensdag 16 oktober om 9.30 uur, in de Berkenzaal van crematorium De Boskamp in Assen.

We wensen zijn familie veel sterkte toe met verliezen van hun geliefde Jan. Wij zullen ons hem blijven herinneren.

Jan (links) met voorzitter Robert van Dorst bij zijn benoeming tot erelid.