In 2013 verschijnt ons cluborgaan De Aftrap viermaal, in maart, juni, september en december. Nummer 1 ligt binnenkort in de brievenbus, maar is hier nu al te downloaden.

In nummer 1 onder andere een terugblik in woord en beeld op de jaarafsluiting, nieuwjaarsinstuif en het technisch weekeinde. Verder staan we uitgebreid stil bij het thema respect, kun je de laatste ronde van het Roeders spelregelkampioenschap vinden en schrijven we over de aanbieding van onze sponsor sporthuis Winsum. Het nummer staat verder in het teken van de jaarvergadering van 8 april aanstaande.