Onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is samen met tientallen andere scheidsrechtersverenigingen aangesloten bij de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters, de COVS. Met de COVS sta je er als scheidsrechter niet alleen voor! COVS Nederland zoekt nu een aantal vrijwilligers om zitting te nemen in nieuw te starten landelijke commissies. Zie onderstaande oproep.

Mocht je het liever dichter bij huis zoeken, dan kun je ook bij onze club melden uiteraard. Vrijwilligers zijn altijd welkom. Zo kunnen we nog extra mankracht gebruiken achter de bar op de donderdagavond. Interesse? Mail naar covsgroningen@gmail.com.

Maar kijk ook zeker naar de interessante taken bij COVS Nederland. Zie onderstaande oproep. Draag jij je COVS-steentje bij?

Beste sportvrienden van de COVS,

De COVS is op zoek naar enthousiaste leden die hun steentje willen bijdragen aan een sterke en krachtige COVS. Voor verschillende commissies hebben we mensen nodig die mee willen denken en werken aan de (nieuwe) plannen van de COVS. Pak jij de handschoen op?

Tijdens de laatste Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) is ingestemd met een organisatiewijziging van de COVS. Door die wijziging verdwijnen de districtsbesturen en ontstaan er commissies die elk op een eigen terrein actief zijn. Het VCN denkt dat de COVS krachtiger en slagvaardiger kan worden door deze organisatiewijziging. Experts in commissies kunnen meer bereiken op hun expertiseterrein dan algemene bestuursleden. Bovendien maken vele handen licht werk. Op deze manier kunnen we als organisatie meer ontwikkelen en kan de COVS dus meer voor haar leden betekenen. Voor deze commissies zoeken we enthousiaste mensen met goede ideeën en een COVS-hart!

Voor de volgende commissies zoeken we leden:

Werving en behoud: deze commissie krijgt als opdracht mee om plannen te ontwikkelen om nieuwe leden aan ons te binden en bestaande leden aan ons gebonden te houden.

Media: deze commissie heeft de taak om de COVS in de media zichtbaarder te maken. Daar hoort zeker ook het optimaal benutten van de social media en de website bij!

Opleidingen, technische zaken en toernooien: deze commissie gaat aan de slag om een mooi aanbod aan trainingen en opleidingen voor onze leden samen te stellen en de coördinatie bij de organisatie van onze voetbaltoernooien ter hand te nemen.

Sponsoring: de sponsorcommissie houdt zich bezig met het werven van sponsoren voor bijvoorbeeld een advertentie op de website of de sponsoring van landelijke wedstrijden. Ook het opzetten van een aantrekkelijke actie in samenwerking met het bedrijfsleven kan bij deze commissie liggen.

De commissies zullen vooral op afstand met elkaar overleggen en werken. Dat betekent geen lange reizen naar een centrale vergaderlocatie voor eventuele commissieleden, maar vanuit huis via bijvoorbeeld skype op geregelde tijden overleggen. De inschatting is dat het commissielidmaatschap ongeveer één á twee uur per week van je tijd in beslag zal nemen. Vanzelfsprekend is dat een gemiddelde, er zijn piekmomenten en weken dat het rustig is.

Wij willen graag dat de commissies een gezonde mix van jonge en meer ervaren leden zijn. Denk daarom niet: ‘daar ben ik te jong voor’ of ‘nu is het de beurt aan de volgende generatie’. Juist een samenwerking tussen leden die de COVS al langer kennen en leden die met nieuwe ideeën komen, zal heel succesvol zijn. Voor jongere leden is het bovendien een mooie kans om bestuurlijke ervaring op te doen (ook handig voor je maatschappelijke carrière!). Naast een gezonde mix van diverse leeftijdsgroepen, willen we ook graag een goede landelijke dekking in elke commissie hebben. De voorkeur gaat dan ook uit naar commissies met leden vanuit elk district. Leden van de commissies zullen door de JAV  benoemd worden voor een periode van drie jaar.

Wil jij meedenken en helpen in één van de commissies? Meld je aan via de landelijk secretaris: secretaris@covs.nl. Geef in je mail ook aan in welke commissie je zou willen plaatsnemen. Via dit maildres kun je ook eventuele vragen stellen over het commissielidmaatschap.

We willen van de COVS een gezonde, krachtige en zelfbewuste organisatie maken, voor én door scheidsrechters. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking met de commissies om dit te bereiken. Daar hebben we jouw hulp ook bij nodig. Schroom dus niet en meld je aan om samen met vele andere ons doel te bereiken!

Met sportieve groet,

namens het gehele Verenigingsbestuur COVS Nederland (VCN),

Pol Hinke

Voorzitter COVS Nederland