We zijn zeer bedroefd dat we moeten mededelen dat ons lid Dolf Naber is overleden.  Dolf was tot de opheffing lid (en voorzitter) van COVS Centraal Drenthe en stapte zoals veel leden van die vereniging per 1 januari 2016 over naar Groningen en Omstreken. Mede dankzij zijn onvermoeibare inzet verliep de opheffing van COVS Centraal Drenthe en de overgang van de leden naar andere COVS-verenigingen op een zeer goede wijze. Dolf toonde zich in de korte periode dat hij lid van Groningen en Omstreken was een echte COVS-er. Hij was betrokken en zocht regelmatig even contact. Zo gaf hij meermalen de naam door van potentiële leden, als hij weer eens als begeleider of rapporteur op pad was geweest.

Dolf Naber werd geboren op 13 februari 1950. Op 1 september 1986 werd hij lid van de COVS. Hij is op 23 februari 2004 bestuurslid geworden van COVS Centraal Drenthe en op 6 maart 2006 Jan Ensing opgevolgd als voorzitter. Dat is hij gebleven tot aan zijn aftreden op 15 juni 2015. Sindsdien was hij nog wel betrokken bij de vereffening van de per 1 januari 2016 opgeheven vereniging. Hij hield zich specifiek bezig met het nog te organiseren scheidsrechterscongres.

Binnen het bestuur van Centraal Drenthe was Dolf belast met de ‘reguliere’ voorzitterstaken en daarnaast verantwoordelijk voor de externe contacten, onder andere met de donateurverenigingen. Ook was hij vertegenwoordiger in het overleg met de (toenmalige) vijf Drentse groepen en richting District Noord. De bestuursvergaderingen vonden altijd plaats bij Dolf op kantoor (accountantskantoor Meeuwsen ten Hoopen in Assen, waar hij als relatiebeheerder werkte), tot hij in december 2015 stopte met werken. Dolf schreef elk jaar “eindejaarsberichten” in de kerstperiode, waarin hij terugblikte op het voorbije jaar en vooruit keek naar het nieuwe jaar. Deze werden als nieuwsbrief onder de leden verspreid. Hij had een groot netwerk, kende veel mensen. Dat bleek bijvoorbeeld bij het regelen van de locaties voor spelregelwedstrijden, recentelijk voor het congres, maar ook bij zijn afscheid van zijn werk, waarvoor in de Euroborg een receptie georganiseerd werd. Daar waren ook veel vertegenwoordigers vanuit de voetballerij aanwezig.

Als scheidsrechter begon Dolf op de zondag en ging later over naar de jeugd. Bij de jeugd was Dolf actief op het hoogste niveau (destijds groep 21). Op een gegeven moment is hij ook, toen hij nog actief scheidsrechter was, praktijkbegeleider geworden en nog niet zo lang geleden ook rapporteur op de zaterdag.
Dolf heeft veel voor de voetbalsport in het algemeen en de arbitrage én COVS in het bijzonder betekend. Wij verliezen in hem een uitstekende bestuurder, een hele prettige persoonlijkheid en een echte scheidsrechtersvriend. Wij zullen hem blijven herinneren!
De uitvaart is vrijdag 21 april, om 16.30 uur in het crematorium in Assen, Boskamp 5.
Dolf Naber
Met dank aan Jasper Ottens