Het lijkt inmiddels lang geleden, maar amper een half jaar geleden was ons verenigingsleven in volle gang. Zo openden we het jaar met een gezellige nieuwjaarsinstuif, genoten we drie dagen op Ameland, werd er getraind, vierden we een feestje omdat Henk Krans 50 jaar scheidsrechter was, streden we in de pubquiz en leerden we bij de reanimatietraining. Half maart ging alles plat. Hoe nu verder?

Trainingen

Gelukkig hebben we in juni de trainingen kunnen hervatten, aan de hand van een gedegen protocol. We blijven benadrukken dat iedereen zich aan dat protocol moet houden, om er zo voor te zorgen dat we ook de komende maanden ‘gewoon’ kunnen blijven trainen.

Jaarvergadering

Komende maandag 21 september is de jaarvergadering en het afscheid van Robert als voorzitter. Dat kunnen we coronaproof organiseren.

En verder?

Maar kunnen we ook andere activiteiten weer gaan houden? Denk aan een lezing, de pubquiz en straks in januari het Sportweekend Ameland? het bestuur heeft onlangs besloten om voorlopig naast de trainingen en de jaarvergadering geen andere aciviteiten te organiseren. Het geeft veel praktisch ‘gedoe’ en beperkingen. En daarnaast zijn zeker activiteiten binnen toch wel een risico. We houden uiteraard de ontwikkelingen in de gaten en zodra het kan, willen we stap voor stap weer meer gaan doen. Onze verwachting is dat we de rest van dit kalenderjaar het beperken tot bestuurlijke activiteiten én natuurlijk de trainingen.

Sportweekend Ameland

Wat het Sportweekend Ameland betreft willen we in de loop van oktober een (voorlopig) besluit nemen. Zoals we er nu tegenaan kijken, gaat het weekeinde in januari 2021 niet door. Het bestuur denkt dat het lastig is het weekend volledig conform de richtlijnen te organiseren en daarbij ook de sfeer en charme van het weekend te behouden. Het risico vinden we daarnaast ook te groot.

Uiteraard zijn we benieuwd naar de mening van onze leden. Laat ons weten als je het ergens niet mee eens bent of als je goede suggesties hebt. En tot die tijd: pas goed op jezelf en op anderen!

Het bestuur