Bericht 24 mei:

Op verzoek van de leden worden de trainingen toch al eerder hervat en wel vanaf de maand juni. In juni gaan we elke donderdag van 20.00 – 21.15 uur trainen op het kunstgras van Corpus den Hoorn. We werken voorlopig met een streng protocol en je moet je vooraf aanmelden om deel te mogen nemen aan de training. In juni kunnen er telkens maximaal 20 personen meedoen. Deelname op volgorde van aanmelding. Aanmelden uitsluitend per mail via covsgroningen@gmail.com of per app via 06 – 13910724. Het protocol wordt een dezer dagen op de site gezet. Lees dat goed door!

Verder worden er voorlopig nog geen fysieke activiteiten gepland. We zijn wel een online pubquiz (in juni) en een mogelijker toelichting op de nieuwe spelregels (online, eind augustus of september) aan het voorbereiden. De jaarvergadering blijft staan op 21 september.

Bericht 8 mei:

Nadat het kabinet eerder deze week een versoepeling van enkele maatregelen heeft aangekondigd, heeft het bestuur zich beraden over de activiteiten voor de komende weken. Een korte update.

Vanaf juli 2x in de week trainen

Ondanks dat buiten sporten op korte termijn weer is toegestaan, hebben we besloten de trainingen pas weer in juli te hervatten. Dat geeft voldoende tijd voor iedereen zich op een nieuw seizoen voor te bereiden. Normaal gesproken organiseren we in de maand juni ook geen trainingen. Wel gaan we vanaf juli meteen tweemaal per week aan de slag. De eerste training is op donderdag 2 juli, en vanaf die datum kan er elke dinsdag en donderdag van 20.00 – 21.15 uur worden getraind op het kunstgras van Corpus den Hoorn. Er zijn wel enkele restricties:

 • tijdens (en voor en na) de training dient de 1,5 meter afstand in acht genomen te worden en gelden alle reguliere hygiënerichtlijnen
 • er is geen kleed- en douchegelegenheid
 • het GRC-clubhuis is gesloten (vermoedelijk tot 1 september)
 • neem een eigen drink-bidon met water mee
 • blijf thuis als je klachten hebt die kunnen duiden op het coronavirus.

Jaarvergadering naar september

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die oorspronkelijk 20 april zou plaatsvinden en al was verschoven naar 29 juni, is nu verplaatst naar 21 september. De stukken voor de vergadering zullen we al wel in juni publiceren in De Aftrap en de website. Bovendien zullen we voor 1 juli de controle door de kascommissie laten uitvoeren.

We staan niet stil: online activiteit op 14 mei

Uiteraard staan we niet stil als vereniging. Daarom organiseren we op donderdag 14 mei vanaf ongeveer 19.30 uur een leuke online activiteit, met medewerking van Freek Vandeursen en Marleen Drijfhout. Meer informatie volgt in de loop van volgende week. We zien je graag online!

Bericht 1 mei:

De KNVB heeft bekendgemaakt dat er in principe geen promotie en degradatie wordt toegepast bij de groepsindelingen voor scheidsrechters. Dat is conform de oproep die we eerder aan de KNVB deden. Er zijn enkele plaatsingen in een hogere groep mogelijk en in de jeugdgroepen wordt meer geschoven omdat de piramide daar wordt uitgebreid. Wij denken dat de KNVB een goed besluit genomen heeft.

Bericht 17 april:

Het bestuur heeft afgelopen week online vergaderd en besproken wat de gevolgen van de coronavirus voor de vereniging zijn. Hoewel we zeker verwachten dat de begroting aan de inkomstenkant onder druk kan komen te staan, zal er aan de uitgavenkant ook worden bespaard. We verwachten daarom niet meteen in financiële problemen te komen, maar houden de vinger aan de pols. Er is een aantal zaken te melden vanuit de vergadering:

 • zoals eerder gecommuniceerd worden er tot in elk geval 1 juni geen fysieke bijeenkomsten/activiteiten georganiseerd, ook niet als dat onverhoopt door versoepeling van de maatregelen wel zou zijn toegestaan
 • de jaarvergadering blijft vooralsnog gepland op 29 juni 2020. Medio mei nemen we een definitieve beslissing. Indien 29 juni dan niet mogelijk blijkt, zullen we dan een nieuwe datum bepalen. We gaan sowieso voor 29 juni de kascommissie vragen de boeken conform protocol (al dan niet op afstand) te controleren en een verslag op te stellen. De agenda en het algemeen jaarverslag worden gepubliceerd in De Aftrap nummer 1, welke in elk geval voor 29 juni zal verschijnen. De stukken worden bovendien minimaal 4 weken voor de vergadering op deze site gepubliceerd.
 • als het weer mag en kan, willen we in juli en augustus de gebruikelijke zomertrainingen aanbieden, en in beide maanden dan op dinsdag en donderdag.
 • De pubquiz 2019-2020 wordt als beëindigd beschouwd. We feliciteren Sam, Marije, Danny en Marcel met de winst. De prijs volgt op een later moment.
 • Overige activiteiten voor het hele jaar 2020 gaan we pas plannen, op moment dat meer duidelijk is over wat er wel en niet (en wanneer) kan.
 • we gaan kijken of we een aantal online activiteiten (pubquiz, spelregels, training) kunnen gaan aanbieden, zowel komende periode als richting eventuele herstart van competities. Daarover later meer.

Als je vragen hebt of als je bijvoorbeeld ergens hulp bij nodig hebt, neem dan contact op met het bestuur. Dat moet je ook doen als je door de coronacrisis mogelijk moeite hebt om medio mei de contributie te voldoen. In overleg kunnen we dan kijken hoe we dat oplossen. En verder: let op elkaar en op jezelf!

Bericht 8 april:

Vandaag is een nieuwsbrief naar alle leden gestuurd met het laatste verenigingsnieuws. Klik hier voor deze nieuwsbrief.

Bericht 3 april:

Inmiddels is duidelijk dat alle beperkende maatregelen tot minimaal 28 april van kracht zijn. Bovendien heeft de KNVB besloten het seizoen 2019-2020 verder te laten voor wat het is. Het bestuur heeft besloten dit te volgen en alle activiteiten tot 1 juni 2020 te schrappen. Wel zal er nog een uitgave van ons clubblad De Aftrap verschijnen.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering blijft vooralsnog gepland staan voor maandag 29 juni. Voor de maanden juli en augustus hopen we dat we de zomertrainingen gewoon kunnen aanbieden, maar dat is uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen.

Uiteraard gaat ons werk als belangenbehartiger waar nodig en mogelijk wel door. Zo zullen we de ontwikkelingen m.b.t. promotie en degradatie van scheidsrechters nauwlettend volgen. Ons standpunt in deze is dat iedereen komend seizoen op minimaal zelfde niveau moet worden ingedeeld.

De inning van de contributies zal zoals gepland gewoon dit voorjaar (april/mei) plaatsvinden. We hopen dat juist nu iedereen onze gezamenlijke vereniging op dit punt blijft steunen. Mocht het echter zo zijn dat je door teruglopende inkomsten momenteel de contributie niet zou kunnen betalen, neem dan contact op, zodat we daarover in gesprek kunnen: covsgroningen@gmail.com.

Let goed op elkaar en hopelijk tot snel!

Bericht 27 maart:

Uiteraard blijft de situatie vooralsnog tot en met 6 april hetzelfde. Inmiddels hebben we besloten dat we ook de pubquiz op 9 april alvast afgelasten. Ook het footgolf van de trainingsgroep op 28 mei gaat niet door. Daar wordt op een later moment een nieuwe datum voor gezocht. Tot slot, de jaarvergadering is verplaatst van 20 april naar (onder voorbehoud uiteraard) 29 juni.

Let allemaal een beetje op elkaar!

Bericht 16 maart:

In navolging van de op 15 maart afgekondigde maatregelen is de periode dat alle activiteiten komen te vervallen verlengd tot 6 april aanstaande.

Bericht 13 maart:

Het bestuur heeft vanochtend 13 maart besloten alle activiteiten tot en met 31 maart aanstaande te schrappen. Dat betekent ook dat de trainingen in deze periode komen te vervallen. Het clubhuis van GRC is tot en met 31 maart gesloten. Tevens is besloten de ‘ladies night’ van 7 april af te lasten. Deze activiteit gaan we op een later moment inhalen.

Met bovengenoemd besluit volgen we het advies van KNVB en NOC*NSF.

Het bestuur